Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Informace k nástupu do školy

Vážení rodiče, milí žáci!

Prázdniny již končí a v úterý nastane dlouho očekávaný den - 1. září. V souladu s manuálem k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19 nás čekají jistá opatření. 

Pro žáky - Do školy vstupujte pokud možno jednotlivě, roušky zatím nejsou potřeba, ale prosíme všechny žáky, aby měli roušku v případě potřeby u sebe v igelitovém sáčku. Po vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce.

Pro zákonné zástupce - První školní den, proběhnou třídní schůzky, vzhledem k počtu účastníků prosíme všechny o dodržení časového harmonogramu jednotlivých tříd a o použití roušek. Časový harmonogram třídních schůzek dne 1. 9. 2020 je následující: 1. ročník - 9.30 hodin, 2. ročník - 16 hodin, 3. ročník - 16.10 hodin, 4. ročník - 16. 20 hodin, 5. ročník - 16.30 hodin, 6. ročník - 16.40 hodin, 7. ročník - 16. 50 hodin, 8. ročník -  17.00 hodin, 9. ročník 17.10 hodin. Schůzky proběhnou v kmenových třídách. Třídy: 4. C, 4. D, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 7. E, 7. B, 6. B jsou umístěny v přístavbě, vstup na třídní schůzky bude umožněn přes přístavbu (bílá budova s hodinami). Ostatní třídy vstup hlavním vchodem. 

1. 9. 2020 je zrušeno školní stravování - platí pro všechny žáky školy. Školní jídelna bude poskytovat školní stravování od 2. 9. 2020. Stravování "domácníčků" prvních, druhých a třetích tříd nebude možné vzhledem k podmínkám a možnostem školy. (Dítě má možnost jít na oběd s ŠD po řádném přihlášení do ŠD. Děkujeme za pochopení.)

1. 9. 2020 je zrušena školní družina - platí pro všechny žáky školy. Provoz ŠD bude poskytován vzhledem k možnostem školy pouze pro žáky prvních, druhých a třetích tříd a to od 2. 9. 2020. 

1. 9. 2020 příchod žáků 2. - 9. tříd do školy v časovém rozmezí 7:55 - 8:10 hodin, výuka začíná v 8:15 hodin, končí v 9:30 hodin.  Třídy: 4. C, 4. D, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 7. E, 7. B, 6. B jsou umístěny v přístavbě, vstup  bude umožněn přes přístavbu (bílá budova s hodinami). Ostatní třídy vstup hlavním vchodem.

1. ročníky sraz před školou v 8:30 hodin, paní učitelky budou čekat na nové žáčky a jejich rodiče před hlavním vstupem, poté si je odvedou do tříd. Prosíme rodiče o vstup do budovy s rouškou. Žádáme rodiče dětí, kteří budou navštěvovat školní družinu, aby si přinesli 115 Kč zálohu na čip na obědy (nejlépe přesně), děkujeme. 

Protože jsme se dlouho neviděli, chystáme pro všechny školáky na první školní den malé překvapení! Stačí správně odpovědět na otázku: "Kolik let je letos naší škole?" (Malá nápověda....100 - 50 =....)

Přejeme všem krásný zbytek letních prázdnin a už se na Vás všechny moc těšíme! 

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. 

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov