Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg
V současné době se podařilo vyřešit problém s dohledem po skončení vyučování po dobu oběda pro žáky nižších ročníků (dosud byla možnost jít na oběd se školní družinou). Pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, je nyní systém nastaven s ohledem na jejich bezpečnost takto: 
 
1. ročník - žáci jdou společně s paní vychovatelkou příslušného oddělení ŠD pro danou třídu a jsou vyzvedáváni zákonnými zástupci ve 12:45 hod. z družiny, případně jdou sami na základě písemného potvrzení zákonných zástupců. Žáci, kteří nechodí na obědy, odchází s posledním vyučujícím do šaten a následně opouští budovu školy. 
 
2. ročník - žáci jdou společně s paní vychovatelkou příslušného oddělení ŠD pro danou třídu a jsou vyzvedáváni zákonnými zástupci ve 12:45 hod. (ve středu ve 13:45 hod.) z družiny, případně jdou sami na základě písemného potvrzení zákonných zástupců.
Žáci, kteří nechodí na obědy, odchází s posledním vyučujícím do šaten a následně opouští budovu školy. 
 
3. třídy -  žáci, kteří jdou v daný den na oběd, zůstávají ve své třídě a následně budou odvedeni na oběd. 
 Žáci, kteří nechodí na obědy, odchází s posledním vyučujícím do šaten a následně opouští budovu školy.  
 
 
ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov