Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Informace k zápisu pro rok 2022/2023 - aktualizováno

Informace k zápisu prvňáčků a dětí do přípravné třídy na školní rok 2022/2023 jsou zde.

Rozhodnutí o přijetí  bude zveřejněno 5. května 2022 na webových stránkách školy a zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (u vchodu do školy).

V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly přidělenými při registraci.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 50/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Prosíme rodiče, aby s nakupováním školních pomůcek vyčkali do 1. třídní schůzky, která se bude konat první školní den. Veškeré učebnice a část pomůcek děti od školy dostanou zdarma.

 

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov