Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Інформація про додаткову реєстрацію дітей з України до шкіл містської частини Prague 9

Dodatečný zápis dětí z Ukrajiny do ZŠ Prahy 9 proběhne podle tohoto rozpisu:

Додатковий набір дітей з України до ZŠ Prague 9 відбуватиметься за таким графіком:

 

ZŠ Na Balabence: 5.9.2022 od 9-11 hod.

ZŠ Litvínovská 500: 5.9.2022 od 8-10 hod.

ZŠ Litvínovská 600: 5.9.2022 od 9-11 hod.

ZŠ Novoborská: 5.9.2022 od 9-11 hod.

ZŠ Špitálská: 5.9.2022 od 9-11 hod.

 

Prosíme, choďte jen do spádové školy – dle spádové vyhlášky (zde).

Будь ласка, подавайте заяву лише в прилеглу школу до вашої адреси проживання в Чеській Республіці, відповідно до розпорядження про зарахування до школи (тут).

 

Před samotným zápisem si vyplňte „žádost o přijetí dítěte do ZŠ“ (zde).

Перед реєстрацією заповніть «заяву про прийом дитини до школи» (тут).

 

Dále si přineste k zápisu tyto dokumenty:

Pas dítěte a zákonného zástupce + vízum

Rodný list dítěte - přeložený do ČJ a úředně ověřený

Poslední vysvědčení dítěte – přeložené do ČJ a úředně ověřené (popřípadě bude sepsáno čestné prohlášení – pouze ukrajinští uprchlíci)

Adresa pobytu v ČR – nějaký doklad (nájemní smlouva, apod.)

Kartičku pojištěnce/doklad přihlášení dítěte ke zdravotní pojišťovně

 

Для реєстрації необхідно надати такі документи:

Паспорт дитини та законного представника + віза.

Свідоцтво про народження дитини - перекладене на чеську мову та офіційно завірене.

Останній табель дитини – перекладений на чеську мову та офіційно завірений (при необхідності напишете заяву про закінчення відповідного класу – тільки для біженців з України).

Адреса проживання в Чехії – прописка або документ, що це підтверджує (договір оренди тощо).

Страховий поліс дитини.

 

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov