Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

 

G Suite pro žáky ZŠ Novoborská

Každý žák dostal vlastní přihlašovací údaje ke školnímu emailu. Po dobu školní docházky do naší školy tím zároveň získává i bezplatnou sadu nástrojů pro distanční vzdělávání prostřednictvím Google – G Suite. Jedná se o mail, kancelářské aplikace (práce s textem, tabulkou, prezentace), online učebnu classroom, cloud (virtuální úložiště – Google disk), kalendář, kontakty aj. Tento Google učet si může přidat do svého mobilního zařízení a být tak ve spojení se školou i když do ní zrovna nemůže.

Komunikační kanál mezi školou a žákem/zákonným zástupcem je primárně systém Bakaláři

mail

  Gmail

školní účet spojený s emailem

Disk

  Disk

neomezené úložiště pro ukládání, sdílení a odevzdávání

Class

  Učebna

platforma komunikace a výuky v rámci předmětů

doc

  dokumentytabulkyprezentace

 napříč platformami i bez nutnosti instalace

 

Školní účet – email

Žáci mají vytvořeny Google účty pod doménou @novoborska.cz.

Konkrétní podoba vychází z přihlašovacího jména ve školním prostředí.

Doporučujeme snadno zapamatovatelné pro jednotlivce. (zřizovací hesla byla žákům předána)

Konec platnosti účtu

Školní Google účet je funkční po dobu docházky do Základní školy Novoborská. Vždy o hlavních prázdninách jsou vymazány účty žáků, kteří naši školu během roku opustí a odcházejícím žákům devátých tříd. Doporučujeme na tuto skutečnost myslet a data si případně včas zálohovat.

Jak se přihlásit do školního Google účtu (Gmail, Classroom, aj.

Otevřeme prohlížeč internetu (např. Google Chrome, Mozilla, Edge…).

Přejdeme na adresu google.cz.

Vpravo nahoře – tlačítko „Přihlásit se“.

Do políčka email nebo telefon vyplníme přidělený email a stiskneme tlačítko Další.

Vyplníme své heslo a stiskneme tlačítko Další (při prvním přihlášení je vyžadována změna).

Vpravo nahoře ikonka kostičky aplikací.

 

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov