Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Školská rada ZŠ Novoborská bude v období let 2018 - 2021 pracovat v tomto složení:

Za MČ Praha 9 Za rodiče Za pedagogy
Mgr. Tomáš Portlík Bc. Veronika Ledvinová Mgr. Kateřina Ehlenová
Milan Tuček Mgr. Lenka Moudrá Neckářová  Mgr. Michal Švenka
ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov