Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Přípravná třída v ZŠ Novoborská nabízí:

  • denní výuku od 8.15 do 12.00 hod.

  • pobyt v ranní (6.30 – 8.00) i odpolední (12.00 – 17.00) družině

  • stravování ve školní jídelně

  • zajištěné svačiny i celodenní pitný režim

  • využití sportovního areálu, tělocvičny, počítačové učebny s interaktivní tabulí pro malé děti, keramické dílny

  • účast na sportovních a kulturních akcích společně se žáky 1. stupně

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky. Děti se neklasifikují a na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

 

INFORMACE K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ NOVOBORSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis do přípravného ročníku proběhne 10. a 11. 4. 2024.

Veškeré informace ohledně zápisu budou postupně upřesněny.

 

Dokumenty k zápisu

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy ZŠ Novoborská

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov