Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Přípravná třída v ZŠ Novoborská nabízí:

  • denní výuku od 8.15 do 12.00 hod.

  • pobyt v ranní (6.30 – 8.00) i odpolední (12.00 – 17.00) družině

  • stravování ve školní jídelně

  • zajištěné svačiny i celodenní pitný režim

  • využití sportovního areálu, tělocvičny, počítačové učebny s interaktivní tabulí pro malé děti, keramické dílny

  • účast na sportovních a kulturních akcích společně se žáky 1. stupně

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky. Děti se neklasifikují a na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

 

INFORMACE K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ NOVOBORSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis do přípravného ročníku proběhne ve dnech 10. a 11. dubna 2024 od 14:00  do 17:00 v pavilonku 1. tříd.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce dítěte musí předložit žádost a písemné doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Maximální kapacita přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 je 15 žáků.

 

Kritéria přijímání do přípravné třídy:

1.   Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;
2.   Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části;

3.   Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

4.   Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

 

V případě, že počet žáků podle stejného kritéria přesáhne kapacitní možnosti přijetí, bude přistoupeno k losování za účasti zástupce zřizovatele. 

 

Dokumenty k zápisu

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy ZŠ Novoborská

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov