Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Přípravná třída v ZŠ Novoborská   

INFORMACE K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ NOVOBORSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Z důvodu většího počtu uchazečů s žádostí o přijetí do přípravné třídy splňující daná kritéria (povolený odklad školní docházky s místem trvalého pobytu v městské části P9, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu* základní školy) se bude 15 uchazečů z 19 do přípravné třídy základní školy Novoborská pro školní rok 2022/2023 losovat. 

Losování proběhne dne 3. 5. 2022 v 8:15 hodin v ředitelně základní školy. Losování proběhne za přítomnosti vedení školy, zastupitele městské části Prahy 9 a zástupce rodičů, které zaručuje transparentnost průběhu a výsledku losování.

Výsledky losování budou zveřejněny společně s výsledkem zápisu 5. 5. 2022 na webových stránkách školy a u hlavního vchodu do ZŠ.

Uchazeči, kteří nebudou vylosovaní, budou mít možnost umístění do přípravné třídy ZŠ Litvínovská 500, nebo ZŠ Litvínovská 600. 

*          Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol 

 

Vážení rodiče, zápis zájemců o přípravno třídu do naší školy proběhne prezenčně ve dnech 6. a 7. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hod. v nové přístavbě školy.

Před tímto zápisem je potřeba ve dnech 1.- 5. dubna 2022 se zaregistrovat a rezervovat termín k zápisu, odkaz je zde.

Podrobnější informace ohledně zápisu do přípravné třídy jsou zde.

Kritéria pro přijímání do přípravné třídy:

  • Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v městské části P9, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu* základní školy;
  • Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v městské části P9, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části;
  • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v městské části P9, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu* základní školy;
  • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v městské části P9, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

*          Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol zde.

Pro školní rok 2022/2023 škola přijme 14 žáků do přípravné třídy. Při rovnosti bodů bude o přijetí uchazečů rozhodovat losování.

               

Přípravná třída v ZŠ Novoborská nabízí:

  • denní výuku od 8.15 do 12.00
  • pobyt v ranní (6.30 – 8.00) i odpolední (12.00 – 17.00) družině
  • stravování ve školní jídelně
  • zajištěné svačiny i celodenní pitný režim
  • využití sportovního areálu, tělocvičny, počítačové učebny s interaktivní tabulí pro malé děti, keramické dílny
  • účast na sportovních a kulturních akcích společně se žáky 1. stupně

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky. Děti se neklasifikují a na konci školního roku každé dítě obdrží slovní hodnocení, s jakým výsledkem  přípravnou třídu absolvovalo.

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov