Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg
 
1. - 4. ročník Ing. Jan Kračmer            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5. - 9. ročník Mgr. Zlata Schlixbierová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktuální školní preventivní program ke stažení zde.

Metodik prevence

  • pomáhá vytvářet a realizuje programy prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole;
  • zajišťuje a koordinuje vzdělávací akce pro žáky a pedagogy v daných oblastech (prevence záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, prekriminální a kriminální chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů).
  • podílí se na realizaci minimálního preventivního programu ZŠ Novoborská; poskytuje vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních opatření
  • metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
  • ve spolupráci s třídními a ostatními učiteli vyhledává a orientačně provádí šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům (ve spolupráci s třídními učiteli).
  • úzce spolupracuje se školním psychologem a výchovným poradcem, aktivně se podílí na správném chodu školního poradenského pracoviště
  • spolupracuje s PPP, SPC, Odborem sociálně právní ochrany dětí
  • spolupracuje s institucemi zajišťujícími odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek; spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry atd.
  • vede písemné záznamy.

 

 

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov