Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Výše měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/2025 bude činit 600 Kč. V této částce nebude obsažena úplata za pololetní, jarní, podzimní, vánoční a velikonoční prázdniny. V případě zajištění provozu ŠD během prázdnin, bude tato úplata, po dohodě se zřizovatelem, stanovena individuálně. 

Bližší informace k platbě budou zveřejněny koncem srpna, prosíme, platbu provádějte až po písemném potvrzení přijetí žáka do školní družiny.

Pokud dítě bude navštěvovat pouze ranní družinu: 80,- Kč/měsíc.

Přihlášky k zájmovému vzdělávání obdrží zákonní zástupci budoucích prvňáčků během první třídní schůzky, která proběhne dne 25. 6. 2024. Žáci současných prvních, druhých a třetích tříd obdrží přihlášky od své paní vychovatelky.

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov