Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Měsíční poplatek za školní družinu od 1.9. 2020 byl stanocen na 500,- Kč za měsíc.

Platba září - prosinec: 2000,-Kč. 
Platba leden - červen: 3000,-Kč. V této částce není obsažena úplata za pololetní, jarní a velikonoční prázdniny.

V případě zajištění provozu ŠD během prázdnin, bude tato úplata, po dohodě se zřizovatelem, stanovena individuálně.

Pokud dítě bude navštěvovat pouze ranní družinu: 80,-Kč/měsíc.

Pokyny k platbě: budou upřesněny koncem srpna 2022.
Platbu posílejte na účet č. 30015-2000915349/0800 
Variabilní symbol: uveďte prosím oddělení ŠD, které dítě navštěvuje (1 - 12).
Specifický symbol : 1
Do poznámky uveďte: jméno a příjmení žáka, třídu.

Platba za období září -prosinec musí být připsána na účet školy od 5. 9. 2022 do 16. 9. 2022 (2 000,- Kč, pouze ranní: 320,-Kč)                 

Platba za období leden-červen musí být připsána na účet školy od 2. 1. 2023 do 13. 1. 2023  (3 000,- Kč, pouze ranní: 480,- Kč)

 

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov