Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Poplatek za 1. pololetí školního roku 2020/21 bude poměrně ponížen v prosinci 2020 a vrácen nejpozději do 15. 1. 2020.

Měsíční poplatek za školní družinu od 1.9. 2020 byl stanocen na 500,- Kč za měsíc.

Platba září - prosinec: 2000,-Kč. 
Platba leden - červen: 3000,-Kč. V této částce není obsažena úplata za pololetní, jarní a velikonoční prázdniny.

V případě zajištění provozu ŠD během prázdnin, bude tato úplata, po dohodě se zřizovatelem, stanovena individuálně.

Pokud dítě bude navštěvovat pouze ranní družinu: 80,-Kč/měsíc.

Pokyny k platbě:
Platbu posílejte na účet č. 19-2000915349/0800
Variabilní symbol: uveďte prosím oddělení ŠD, které dítě navštěvuje (1 - 12).
Specifický symbol : 1
Do poznámky uveďte: jméno a příjmení dítěte, třídu.

Platba za období září -prosinec musí být připsána na účet školy od 3. 9. 2020 do 16. 9. 2020 (2 000,- Kč, pouze ranní: 320,-Kč)                                                                            

Platba za období leden-červen musí být připsána na účet školy od 1. 1. 2021 do 16. 1. 2021  (3 000,- Kč, pouze ranní: 480,- Kč)

3. a 4. ročníky mohou provést platbu za ŠD leden - červen 2021 do 5. pracovních dnů po návratu dětí do škol. V případě nástupu dětí v průběhu měsíce platbu upřesníme.

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov