Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

MSc. Jaroslav Krpec je ve škole vždy ve středu a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin. Po předchozí domluvě v pondělí a pátek dopoledne.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rodičům doporučujeme sjednat si termín setkání předem, buď e-mailem nebo telefonicky.

_________________________________________________________________________________________________________

Činnost obou školních psychologů probíhá v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn, a se Školním řádem ZŠ Novoborská. Osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců a dalších osob zpracovávané a uchovávané pro účely této činnosti jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Náplní činnosti školních psychologů je poskytování poradenských služeb žákům, rodičům a pedagogům školy, a to zejm. v případech vývojových, vzdělávacích a výchovných obtíží a osobních či sociálně vztahových problémů žáků. Jako členové týmu školního poradenského pracoviště spolupracují školní psychologové se všemi pedagogy a s vedením školy. K jejich hlavním činnostem patří zejména:

 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
 • vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídními učiteli,
 • realizace činností zaměřených na posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách školy ve spolupráci s třídními učiteli,  
 • realizace šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultace zjištěných údajů s pedagogy při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů zúčastnili,
 • poskytování informací rodičům o výsledcích šetření a průzkumů na třídních schůzkách (obecné informace), při osobních konzultacích (konkrétní informace týkající se jejich dítěte) či mimořádným písemným sdělením,
 • poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci,
 • poskytování poradenských konzultací žákům na základě jejich vlastní žádosti nebo na základě žádosti jejich rodičů, pedagogů či vedení školy,
 • psychologická diagnostika a činnosti s psychologickou diagnostikou související,
 • poskytování informací o výsledcích psychologické diagnostiky zákonným zástupcům žáků při osobních konzultacích,
 • odborné poradenské vedení žáků psycholožkou,
 • poskytování poradenských konzultací rodičům,
 • nácvik relaxačních technik s žáky.

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov