Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Vážení rodiče a přátelé ZŠ Novoborská,

rádi bychom Vám stručně představili spolek jménem RADA RODIČŮ (dále jen RR), který působí při ZŠ Novoborská. Toto dobrovolné sdružení bylo založeno a je provozováno rodiči žáků, aby materiálně a finančně (v rámci možností) pomáhalo škole při plnění jejího poslání s věcmi, které si škola jako „příspěvková organizace“ nemůže zajišťovat sama, nebo je to pro ni velmi problematické.

Za tímto účelem vás vždy na začátku školního roku žádáme o dobrovolný příspěvek do fondu RR - aktuálně se jedná o částku 100 kč/rodina/školní rok (příspěvek byl snížen na tuto hodnotu během COVIDu, kdy nebylo možné pořádat některé akce) ve prospěch nově zřízeného transparentního účtu 2502879560 / 2010.

Pohyby na tomto účtu můžete sledovat přes odkaz: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2502879560

Z vašich příspěvků jsou hrazeny nejen náklady na akce pořádané RR (pronájem atrakcí na oslavu dne dětí, mikulášská nadílka pro žáky prvních ročníků atd.), ale také se z nich přispívá škole na ceny v různých soutěžích, slavnostní zakončení roku (pořizují se upomínkové předměty pro žáky posledního ročníku), přispívá se na pomůcky do tělocvičny, vybavení učeben či školní družiny a podobně.

 

Celkový přehled všech akcí, na kterých se RR aktivně podílí (včetně výdajů a případných příjmů) máte k dispozici zde:

https://drive.google.com/file/d/1gt1ZKFcUnkhdSHVZI4zw5Kt2iBfSmgVN/view?usp=drive_link

Vše probíhá ve spolupráci se ZŠ Novoborská a po schválení „členskou schůzí“ RR – podrobnější informace o účelu a výši schváleného příspěvku, můžete nalézt v zápisech z jednání RR:

https://drive.google.com/drive/folders/1mH3nChI2rq-ic7Usb5AxzmSODWon0F4X?usp=drive_link

 

Každou třídu ZŠ zastupuje v RR jeden člen z řad rodičů žáků dané třídy (obvykle se RR schází před třídními schůzkami, aby mohli zástupci tříd během třídní schůzky informovat ostatní rodiče o činnosti spolku a zodpovědět případné dotazy). Aktuální přehled zastoupení jednotlivých tříd v RR a sumy příspěvků za jednotlivé třídy, si můžete prohlédnout v této tabulce:

https://drive.google.com/file/d/1collIuw0P4xJ13sW5WPfGezVZOCY6LfR/view?usp=drive_link

Příspěvky za celou třídu, vybírá zpravidla zástupce RR dané třídy, nicméně na novém účtu již nejsou příchozí platby zpoplatněny, takže nic nebrání tomu přispívat individuálně - pro zjednodušení, jsme pro vás připravili možnost provést tuto platbu přes níže uvedený QR kód:

qr kod rada rodicu

V případě individuální platby, prosíme doplnit do „zprávy pro příjemce“ třídu, za níž do fondu přispíváte (uvádět jméno žáka není požadováno, ani doporučováno, neboť údaje o plátci jsou veřejně dostupné).

Rada rodičů je tu pro vás. Se svými dotazy, podněty či problémy se na nás můžete obracet e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes datovou schránku ki4a8ny.

 

Podrobnější informace o spolku, naleznete v PDF verzi výpisu z veřejného rejstříku:

https://drive.google.com/file/d/1G5EyO5f0L-fsQUUYX1HBV5m_GRu6PSqy/view?usp=drive_link

A pro ty z vás, kteří by se rádi seznámili se stanovami spolku, účetními uzávěrkami či dalšími povinnými informacemi je tu připravený odkaz na portál justice.cz, kde můžete po zadání IČ 701 06 444, všechny tyto dokumenty nalézt:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=70106444

Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům za jejich pomoc (nejen finanční, ale i se zajištěním přípravy či dozoru při konkrétní akci), díky níž jsme schopni zlepšovat dětem jejich pobyt na škole a prostředí, v němž tráví podstatnou část svého dětství.

DĚKUJEME!

 

Datum poslední aktualizace: červen 2024

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov