Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Vážení rodiče a přátelé ZŠ Novoborská,

Rada rodičů ZŠ Novoborská 371, Praha 9, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nezisková organizace rodičů a zákonných zástupců dětí, založená za účelem naplňování společného zájmu a poslání, kterým je účinná a dobrovolná pomoc Základní škole se sídlem Novoborská 371, Praha 9, IČ 61381276 (dále jen „škola“) a žákům této školy, podpora jejich správného vzdělávání, výchovy a všestranného rozvoje, koordinace a sjednocování výchovného působení rodičů, školy a dalších výchovných institucí na děti a mládež.

Hlavní činnost spolku směřuje k realizaci společných zájmů a naplňování jejího účelua poslání, a to zejména prostřednictvím:

1. rozvojem všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a pedagogy školy,

2. předkládání námětů, doporučení, připomínek a stížností rodičů vedení školy a součinnost při jejich vyřizování a podněty při tvorbě školního vzdělávacího programu školy, 

3. materiální a finanční pomoci škole při plnění jejího poslání, a to v rámci možnosti spolku, a přednostně ve formě finančních příspěvků ve prospěch školy,

4. spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi.

 
Výbor Rady rodičů od 28.11.2017:
  • předseda – Ivana Balatá – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • pokladník – Veronika Ledvinová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rada rodičů se obvykle schází před třídními schůzkami. Každou třídu ZŠ zastupuje v Radě rodičů 1 člen z řad rodičů žáků dané třídy. Všechny podstatné informace a zápisy ze setkání Rady rodičů budeme s laskavým souhlasem paní ředitelky uveřejňovat na těchto webových stránkách. Rada rodičů spravuje příspěvky od rodičů (dříve Fond SRPŠ), na začátku školního roku dobrovolně přispívají rodiny žáků – členové Rady rodičů příspěvky vybírají na třídních schůzkách. Dobrovolný příspěvek do Rady rodičů byl do roku 2016/2017 250Kč/rodinu. V roce 2017/2018 se příspěvek do Rady rodičů nevybírá. Rada rodičů přispívá škole na ceny v různých soutěžích, na mikulášské dárky, oslavu Dne dětí, slavnostní zakončení školního roku v Ládví, pomůcky do tělocvičny, družiny, VČA a podobně, dle žádostí ZŠ a schválení Radou rodičů. Informace o celkové vybrané částce a schválených příspěvcích škole jsou uveřejněny v zápisech z jednotlivých schůzí Rady rodičů.
 
Bankovní účet Rady rodičů: 248561389/0800
Informaci o vložení částky, prosím, pošlete e-mailem na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  a v kopii na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
Děkujeme všem rodičům za jejich příspěvky a zástupcům tříd za výběr příspěvků a jejich zaslání na účet Rady rodičů.
 
Rada rodičů je tu pro žáky a jejich rodiče. S jakýmkoliv dotazem, podnětem i problémem se, prosím, na nás obracejte e-mailem.
 
za Radu rodičů 
Ivana Balatá, Veronika Ledvinová

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov