Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg
Obědy jsou automaticky odhlášené. Pro vyzvednutí oběda, je nutno oběd přihlásit.
 
VÝDEJ OBĚDŮ distanční výuka - výdej od 13:45 do 14:30 hodin. Výdejní okénko je umístěné u rampy školní jídelny z boku budovy.
 
Oběd bude vydán do jednorázového obalu (zajistí škola).
Polévky jsou po dobu distanční výuky zrušeny, děti obdrží pouze hlavní jídlo.
 
Pokud Vaše dítě nepůjde na oběd, prosíme o odhlášení.
 
Z hygienických důvodů je podávána pouze standardizovaná porce bez možnosti přídavku.
 
Ve spolupráci s Radou rodičů je zřízen účet, kam můžete posílat jakoukoliv částku pro zaplacení obědů žákům naší školy ze sociálně slabých rodin.

Č. účtu: 4200199788/6800, variabilní symbol: 61381276.

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov