Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg
Ve spolupráci s Radou rodičů je zřízen účet, kam můžete posílat jakoukoliv částku pro zaplacení obědů žákům naší školy ze sociálně slabých rodin.

Č. účtu: 19-2000915349/0800, specifický symbol 111, variabilní symbol: 61381276.

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov