Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Výuka bude probíhat od 21. 9. každý čtvrtek v místnosti 119 (první patro, vlevo od jídelny).

Rozdělena bude na dvě skupiny. Od 13:15 do 14:00 1. a 2. třída, od 14:15 do 15:00 3. – 6. třída.

Děti, které o vyzvednutí zažádaly v přihlášce, budou vyzvednuty z družiny.

Pokud by měl někdo zájem o výuku náboženství, avšak nevyhovují mu časy, je možné využit termín čtvrtek od 16:30 do 17:30 na faře U Proseckého kostela 5/3.

V případě dotazů kontaktujte vyučujícího pana Petra Havlíka (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

NAVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ OD ŘÍJNA 2023

Cena obědů ve Školní jídelně ZŠ Novoborská se od 1. října 2023 navýší v souladu s platnými předpisy.

V současné době dochází k neustálému zdražování potravin, energií a služeb, z těchto důvodů jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení cen obědů.

Navýšení cen obědů je v souladu s platnými právními předpisy.

Nově jsou platby v jednotlivých kategoriích stanoveny takto:

Strávníci do 6 let (MŠ):                    27,00 Kč za oběd + 10 Kč za svačinu

Strávníci z přípravných tříd:           45,00 Kč (35 Kč za oběd + 10 Kč za svačinu) – doporučená měsíční platba 990 Kč

7-10 let (1. – 4. třída):                       37,00 Kč za oběd – doporučená měsíční platba 814 Kč

11-14 let (4. – 8. třída):                     39,00 Kč za oběd – doporučená měsíční platba 858 Kč

15 let a více (8. – 9. třída):               42,00 Kč za oběd - doporučená měsíční platba 924 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku.

Důležité upozornění:

Je nutné navýšit platby u trvalých příkazů již od října 2023!

Děkujeme za pochopení této nutné změny.

V případě nejasností se obracejte na vedoucí školní jídelny.

Odsouhlasila: Dagmar Stőcklová (vedoucí školní jídelny)

V Praze dne 14. 9. 2023

                          Ing. Tereza Štaubrová

                               (ředitelka školy)

V úterý 19. 9. od 7:30 do 8:30 bude před hlavním vchodem do školy přistaven kontejner pro sběr papíru.

Nejlepší sběrači třídy budou odměněni.

Vážení rodiče,
měsíční poplatek za školní družinu je stanoven na 500,- Kč za měsíc.

Platba září - prosinec: 2 000,- Kč. 
Platba leden - červen: 3 000,- Kč. V této částce není obsažena úplata za pololetní, jarní a velikonoční prázdniny.

V případě zajištění provozu ŠD během prázdnin, bude tato úplata, po dohodě se zřizovatelem, stanovena individuálně.

Pokud dítě bude navštěvovat pouze ranní družinu: 80,- Kč/měsíc.

 

POKYNY K PLATBĚ: 

Platbu posílejte na účet č. 30015-2000915349/0800 
Variabilní symbol: stejný jako má žák přidělený pro platbu za obědy.
Specifický symbol : 1
Do poznámky uveďte: jméno a příjmení žáka, třídu.

Platba za období září - prosinec musí být připsána na účet školy od 5. 9. 2023 do 15. 9. 2023 (2 000,- Kč, pouze ranní družina: 320,-Kč)                 

Platba za období leden - červen musí být připsána na účet školy od 1. 1. 2024 do 15. 1. 2024  (3 000,- Kč, pouze ranní družina: 480,- Kč)

V případě, že žák nemá přidělený variabilní symbol ve školní jídelně, prosím kontaktujte paní Janu Pěknou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Žádáme Vás, abyste dodrželi výše uvedené pokyny. Platby zasílejte v uvedených termínech a částkách. Prosíme neposílejte částky na celý školní rok najednou.

Děkujeme

 
 

Nástup dětí do školy proběhne v pondělí 4. září od 8:15 do 10:00 hod. První třídy a přípravná třída od 8:30 hod. Školní jídelna a školní družina tento den fungovat nebudou. Od 17:00 budou probíhat třídní schůzky (mimo přípravné třídy a prvních tříd).

V úterý 5. září je výuka 1. až 5. ročníku do 11:00, pro 6. až 9. ročník do 11:30. Školní jídelna a družina již v provozu.

Od středy 6. září je výuka všech tříd dle rozvrhu.

V tabulce níže najdete přiřazení žáků do prvních tříd dle identifikátorů. Rozdělení dětí do prvních tříd je konečné. Vzhledem k vysokému počtu dětí a řadě požadavků na rozdělení, jimž jsme se snažili vyhovět, již další změny uskutečnit nelze

.Na web 1

Pro informace o prvním školním dni na detašovaném pracovišti ZŠ Elektra, přejděte sem.

Vážení rodiče prvňáčků,

nástup do školy včetně přípravné třídy bude v pondělí 4. 9. v 8:30 před hlavním vchodem. Děti pak půjdou pod vedením třídních vyučujících do třídy. 

V 9:15 si děti z prvních tříd převezmou vychovatelky a proběhnou informativní třídní schůzky pro rodiče. Nultá třída bude celou dobu ve své třídě i s rodiči.

Zde se dozvíte veškeré upřesňující informace včetně pomůcek pro 1. ročník. 

Po skončení schůzek odchází děti s rodiči.

Zahájení provozu školní družiny (včetně ranní) a jídelny od 5. 9.

V případě, že jste dokumenty neodevzdávali na červnové schůzce:

Zájemci o školní družinu donesou na informativní schůzku již vyplněný Zápisový lístek (ke stažení zde). Kdo nemá možnost tisku, bude k dispozici u hlavního vchodu do budovy.

Zájemci o školní jídelnu donesou na informační schůzku již vyplněnou Přihlášku ke stravování (ke stažení zde).

Kdo nemá možnost tisku, bude k dispozici u hlavního vchodu do budovy a s sebou 50 Kč zálohu na čip (požádáme pokud možno o přesnou částku).

Školní jídelna, základní informace naleznete zde

Rozdělení do jednotlivých tříd bude zveřejněno zde podle registračních čísel přidělených při zápisu.

Už se na všechny moc těšíme!

Veškeré vratky plateb budou odeslány do konce července.

Během prázdnin je možnost si vyzvednout vysvědčení v pondělí 10. 7.  9.00 - 12.00.

V jiné dny pouze po předchozí domluvě přes e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Při vyzvedávání vysvědčení je nutné znát osobní údaje žáka (třída, jméno, příjmení a rodné číslo). 

Vučování pro školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9.

Přejeme klidné léto a žákům krásné prožití letních prázdnin a hodně zážitků. 

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov