Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Vážení rodiče, od 14.11.2022 se do odvolání z provozních důvodů vaří pouze dvě jídla.

14. 11. - zůstává oběd:
Hrachová kaše s cibulkou, párek, okurka
Kuřecí rizoto se zeleninou, sýr
- kdo měl navolen oběd číslo 3. je převolen na kuřecí rizoto

15.11. zůstává oběd:
Znojemský guláš, rýže Parboiled
Kuřecí plátek se sýrem, opečený brambor
- kdo měl oběd číslo 3. má navolen Znojemský guláš, rýže Parboiled

16.11. zůstává oběd:
Kuřecí stehno, bramborová kaše
Bramboráčky s masovou směsí
- kdo měl oběd číslo 3. má navoleno kuřecí stehno s bramborovou kaší

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, na základě tematického šetření ČŠI probíhá v měsících říjnu a listopadu u třetích a sedmých ročníků testování tělesné zdatnosti. Testování je realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR a s Českým olympijským výborem.

 

Žádosti o prominutí či snížení úplaty na stravné, na školní družinu a kluby je možné podávat pouze osobně každé úterý v době od 9:00 do 10:00 v kanceláři zástupce ředitele školy do 15. 11. 2022 včetně. Další žádosti je možné podávat od 1. 1. 2023 pouze osobně, každé první úterý v měsíci v době od 8:15 do 9:00 v kanceláři zástupce ředitele školy. V případě, že tento den připadne na státní svátek či školní prázdniny, bude termín posunut na první pracovní den po skončení.

Žadatel je povinen předat pouze kompletně vyplněnou žádost včetně doložení dokladů dle směrnice ředitele školy. Vyrozumění obdrží žadatel do konce kalendářního měsíce.

Vnitřní směrnice ŘŠ.

Žádost o prominutí či snížení úplaty.

Ve spolupráci s radou rodičů bude v úterý  11. 10. od 7:30 do 8:15 před hlavním vchodem do školy přistaven kontejner pro sběr papíru.

Nejlepší sběrači třídy budou odměněni. Výtěžek bude použit pro zaplacení obědů žákům naší školy ze sociálně slabých rodin a akce školy ve spolupráci s radou rodičů.

 

Результати зарахування до школи з 5 вересня: 

оновлено станом на 29.09.2022.
Рішення про прийом від 29.09.2022.
Зустріч вранці о 8.00 біля центрального входу до школи.

 реєстраційний   клас
 номер  
 53. 1.B 
 58. 3.A
 57. 3.A
 43. 4.D
 39. 4.A
 51. 5.D
 44. 5.E
 38. 5.C
 33. 6.B
 36. 7.B
 28.  9.ročník
 46.  9.ročník
 37.  9.ročník
 35.  nepřijat (не прийнято)
   

Рішення про недопущення до навчання надсилається письмово.

Прийнятим дітям не буде надано письмове рішення.

 

 оновлено станом на 13.09.2022

реєстраційний  клас
номер  
40. 1.B
54. 1.B
31. 2.A
34. 2.B
59. 3.C
29. 3.A
46. 3.A
47. 4.C
56. 4.D
26. 4.B
27. 5.A
41. 5.A
24. 5.B
25. 5.B
30. 6.E
42. 6.E
45. 6.C
48. 7.E
32. 7.A
55. 7.A
52. 7.D

 

Інші діти: чекаємо необхідні документи.

Vážení rodiče a žáci, aktualizovali jsme nabídku kroužků pro děti konaných na naší základní škole.

Aktuální nabídka je zde.

V případě dotazů se obracejte na pořádající kroužků.

Děti se po skončení kroužku do družiny nevrací.

Účastníci správního řízení ze dne 5. 9. mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí před jeho vydáním dne 9. 9. 2022 od 9:00 do 12:00 v hlavní budově ZŠ Novoborská.

Учасники адміністративного провадження 9/5 мають можливість прокоментувати підстави рішення до його винесення 09.09.2022 з 9:00 до 12:00 в головному корпусі ZŠ Novoborská.

Dodatečný zápis dětí z Ukrajiny do ZŠ Prahy 9 proběhne podle tohoto rozpisu:

Додатковий набір дітей з України до ZŠ Prague 9 відбуватиметься за таким графіком:

 

ZŠ Na Balabence: 5.9.2022 od 9-11 hod.

ZŠ Litvínovská 500: 5.9.2022 od 8-10 hod.

ZŠ Litvínovská 600: 5.9.2022 od 9-11 hod.

ZŠ Novoborská: 5.9.2022 od 9-11 hod.

ZŠ Špitálská: 5.9.2022 od 9-11 hod.

 

Prosíme, choďte jen do spádové školy – dle spádové vyhlášky (zde).

Будь ласка, подавайте заяву лише в прилеглу школу до вашої адреси проживання в Чеській Республіці, відповідно до розпорядження про зарахування до школи (тут).

 

Před samotným zápisem si vyplňte „žádost o přijetí dítěte do ZŠ“ (zde).

Перед реєстрацією заповніть «заяву про прийом дитини до школи» (тут).

 

Dále si přineste k zápisu tyto dokumenty:

Pas dítěte a zákonného zástupce + vízum

Rodný list dítěte - přeložený do ČJ a úředně ověřený

Poslední vysvědčení dítěte – přeložené do ČJ a úředně ověřené (popřípadě bude sepsáno čestné prohlášení – pouze ukrajinští uprchlíci)

Adresa pobytu v ČR – nějaký doklad (nájemní smlouva, apod.)

Kartičku pojištěnce/doklad přihlášení dítěte ke zdravotní pojišťovně

 

Для реєстрації необхідно надати такі документи:

Паспорт дитини та законного представника + віза.

Свідоцтво про народження дитини - перекладене на чеську мову та офіційно завірене.

Останній табель дитини – перекладений на чеську мову та офіційно завірений (при необхідності напишете заяву про закінчення відповідного класу – тільки для біженців з України).

Адреса проживання в Чехії – прописка або документ, що це підтверджує (договір оренди тощо).

Страховий поліс дитини.

 

Kapacita školní družiny je již pro školní rok 2022/2023 zcela naplněna.

Nebudeme do uvolnění kapacity ŠD přijímat žádné další zájemce.

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov