Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Testování PCR v neděli 25. 4. - vchod z LOVOSICKÉ ulice od 14:45 hod. do 15:45 hod. Přijít s dítětem, které si na pozemku školy "plivne" do zkumavky (test dával v pátek třídní učitel) a takto připravený a zaregistrovaný vzorek "pouze" odevzdat na příslušné místo do své třídy ve velké tělocvičně, vchod z LOVOSICKÉ ulice od 14:45 hod. do 15:45 hod.  Žáci testovaní v neděli 25. 4, už se dalšího testování neúčastní!!!

Testování  v  pondělí 26. 4. 

1. ročníky a 2. ročníky - testovat se budete od 7:30 hodin ve velké tělocvičně, vchod z LOVOSICKÉ ulice.
Zde je nutné provést antigenní test + Pcr test ze slin (rodiče musí  souhlasit). Prvně si děti "šťourají" v nose, následně plivou, rodiče registrují a vyplňují souhlas a mezitím uběhne čas odečtu Lepu testu.

5. ročníky vchod krčkem do jídelny - provést antigenní test + Pcr test ze slin, pouze jestli mají s sebou vyplněný souhlas rodiče!

V případě, že budete chtít pouze Lepu testy, je nutné provést je znovu ve čtvrtek!!!! 

Kdyby dítě vyšlo ve čtvrtek pozitivní, jde do karantény celá třída!!! Testování ve čtvrtek od 7:30 hod. ve velké  tělocvičně, vchod z LOVOSICKÉ.

Praha 9.4.2021

Vážení rodiče,

blíží se dlouho očekávaný návrat části žáků do škol. Od 12. 4. 2021 je za přísných podmínek umožněna osobní přítomnost části žáků ve školách.

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o povinném testování žáků, které je v současné době podmínkou pro prezenční formu výuky, a to jak v ZŠ, tak v MŠ.

Dle nařízení vlády a dle pokynů MŠMT bude testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců probíhat v případě antigenního testování pravidelně 2x týdně či 1× týdně v případě použití  RT-PCR testů. Pro první návrat žáků v pondělí 12.4.2021 je povinné použít antigenní testy (více informací na webu MŠMT https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021).

Školy a školky v naší městské části obdržely testy Lepu Medical – Antigen Rapid Test Kit. Tento test bude proveden formou samoodběru 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).

LEPU test - nejdůležitější informace k samoodběru:

  • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem.
  • Výtěrová tyčinka se vloží do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A).
  • Do testu se nakape 6 kapek přiloženého roztoku.
  • Běží odečtový čas v délce 15 minut.

(Více informací včetně videonávodu na tomto odkazu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole).

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1. - 3. ročníků 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou, nejlépe rodičem. Pedagogický personál nesmí testy provádět. Vzhledem k věku dětí a žáků, náročnosti testování a zmírnění možných nežádoucích vlivů testování na psychiku dítěte budeme rádi, aby se testování účastnil nejlépe jeden ze zákonných zástupců či jím pověřená osoba.

Uvědomujeme si vážnost epidemické situace v ČR, zároveň však vnímáme neúnosnost současného stavu dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického a sociálního. Prezenční způsob výuky je nenahraditelný a sebelepší způsob distančního vzdělávání jej nemůže nahradit. Zároveň si uvědomujeme náročnost současného povinného testování nejen pro žáky, ale i pro Vás, zákonné zástupce.

S výše uvedeným testováním se neztotožňujeme, nechceme, aby se ze škol stala odběrová místa na COVID – 19. Samotné antigenní testy dodané MŠMT od čínských výrobců Lepu Medical nebo Singclean nepovažujeme za dostatečně spolehlivé pro bezpečný návrat žáků, zvláště když může tento antigenní test být falešně pozitivní.

Podporujeme neinvazivní testování PCR metodou ze slin jako jedinou bezpečnou a spolehlivou cestu pro návrat dětí do škol.

Navrhujeme alternativní způsob testování -   „PCR metoda ze slin“

Jak by to mohlo fungovat?:

  • Dítě si ráno v bezpečí domova „naplive“ do zkumavky.
  • Zákonný zástupce zadá osobní údaje a QR kód zkumavky do aplikace (případně zajistí škola).
  • Dítě po příchodu odevzdá zkumavku paní učitelce ke svozu do laboratoře.

Výhody tohoto způsobu testování

  • Dítě není stresováno nepříjemným odběrem z nosu
  • Zákonný zástupce ještě ten den obdrží zprávu o výsledku testu, v případě pozitivního nálezu i informaci o mutaci COVID -19.

V námi navrhovaném případě zákonný zástupce nemusí doprovázet žáka do školy, nemusí 15 minut čekat na výsledek testu (u mladších žáků). Testování v domácím prostředí je pro děti komfortnější a celková zátěž pro psychiku dítěte minimální.

V současné době nám však toto testování systém navržený MŠMT neumožňuje. Do škol byly dodány pouze antigenní testy na výtěr z nosohltanu. Jiné testy ani jiný způsob testování nejsou hrazeny.

Je nám to velice líto, že v týdnu od 12. 4. 2021 budou muset být žáci základních škol v naší městské části testováni výhradně  způsobem a testy dodanými MŠMT. Společným cílem školek, škol a MČ P9 je možnost testování žáků výše navrhovanou neinvazivní PCR metodou ze slin, která je přesnější, spolehlivější, ale především nejméně zatěžující pro děti a jejich rodiny.

Věříme, že Vy, rodiče, jste dostatečně zodpovědní, vkládáme ve Vás plnou důvěru a myslíme si, že je cílem nás všech především zdraví a bezpečnost našich dětí, proto považujeme domácí testování za vhodné.

Budeme velice rádi, když nás v našem záměru podpoříte!

Děkujeme! 

Za Městskou část Praha 9                                                                     

Mgr. Tomáš Portlík - starosta                   

Ing. Zdeněk Davídek – radní pro oblast školství

Za ZŠ zřizované MČ Praha 9

Ing. Jaroslava Davidová – ředitelka ZŠ Litvínovská 500

RNDr. Věra Cyprichová – ředitelka ZŠ Litvínovská 600

Ing. Tereza Štaubrová – ředitelka ZŠ Novoborská

Mgr. Michal Vítek – ředitel Základní a Mateřské školy Na Balabence  

PaeDr. Alena Nídlová – ředitelka ZŠ Špitálská

Za MŠ zřizované MČ Praha 9

Renata Šindelářová – ředitelka MŠ Kovářská                

Mgr. Hana Šolcová – ředitelka MŠ Litvínovská 490

Jitka Vilímovská – ředitelka MŠ Novoborská                

Bc. Libuše Kopecká – ředitelka MŠ Pod Krocínkou

Petra Jindráčková – ředitelka MŠ Šluknovská       

Mgr. Miroslava Karásková – ředitelka MŠ U Nové školy

Marie Ledererová – ředitelka MŠ U Vysočanského pivovaru

Bc. Renáta Šibravová – ředitelka MŠ Veltruská                  

Bc. Kateřina Navarová – ředitelka MŠ Kytlická

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
       ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
       ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
      ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
      ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
     ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
    ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Milí žáci, vážení rodiče!

 Dovoluji si Vám zaslat aktuální informace ohledně provozu školy. 
Testování
Ve středu 24. 2. 2021 proběhlo na naší škole pilotní testování žáků 1. a 2. ročníků. Rozdáno bylo 203 testů. Antigenními testy se testovalo 191 žáků, z toho byl jeden test neplatný. Následný PCR test odevzdalo 184 žáků, z toho dva žáci měli test pozitivní. Velice děkuji všem, kteří se do testování zapojili. Věřím, že výsledky přispějí k rychlejšímu návratu žáků zpět do škol.
 
Provoz školy
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200. Od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Ve všech ročnících bude probíhat distanční výuka. Případné bližší informace sdělí třídní učitelé.
Informace pro rodiče ohledně ošetřovného:  zde.
Podle nových pravidel škola již  nevyplňuje žádné potvrzení. 
 
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro  chod státu, je v naší škole zajišťována péče, viz krizové opatření  č. 212 ze dne 26. února 2021.
 
Obědy
Pro období 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 byly obědy automaticky odhlášeny. V případě, že budete mít o obědy zájem, je nutné je znovu přihlásit. Pro oběd v pondělí 8. 3. 2021 je nutné provést přihlášení do neděle 7. 3. do 12:00 hodin.

Výdej obědů: 
pro žáky vzdělávající se distančním způsobem od 13:00 do 14:30 hod. Výdej bude zajištěn "výdejním okénkem" - u vstupu do školní jídelny (boční vchod u rampy). Prosíme o dodržování rozestupů a nutnosti mít roušku/respirátor. Upozorňujeme všechny strávníky, že jídlo je určeno k okamžité přímé spotřebě.
 
Poděkování
Velice děkuji všem žákům za jejich zodpovědný přístup k distanční výuce a snahu o dosahování co nejlepších výsledků. Velké poděkování patří nejen učitelům a zaměstnancům školy, ale i rodičům. Bez jejich velké pomoci, spolupráce a péče o děti na distanční výuce bychom se v mnohých situacích neobešli. Opravdu Vám všem moc děkuji!!!
 
Vydržte! Bude líp! A usmívejte se i pod rouškou :)
Krásný zbytek prázdnin!
Tereza Štaubrová

Informace o on-line kroužcích

Druhy on-line kroužků:
-Moderní tance
-Jóga
-Keramika
-Kutilská dílna
-Výtvarka
-Angličtina hrou
-Pohádkové čtení

Počet lekcí: 10
Cena: od 790 Kč
Věk: 6 - 12 let
Přihlašování: do 17.1. na webu www.berukrouzky.cz

Začátek lekcí: od 18.1.
Sleva: 10 % pro sourozence nebo při přihlášení na více kroužků

Jak fungují on-line kroužky:
1.Vyberte si svůj on-line kroužek
2.Vyplňte on-line přihlášku na webu
3.Pokud je na kroužek potřeba materiál -> obdržíte před 1. lekcí přes Zásilkovnu balíček se vším všudy!
4.Pomůžeme Vám s nastavením aplikace pro on-line přenos
5.Užíváte si zábavu na jednotlivých lekcích

Bojíte se, že kroužky nemohou probíhat on-line? My jsme to již vyzkoušeli a máme potvrzeno, že to jde! Přesto Vám pro Vaši jistotu nabízíme GARANCI SPOKOJENOSTI - pokud se Vám nebude 1. lekce líbit, vrátíme Vám peníze.
 
Přihlásit se můžete zde: prihlaska-na-online-krouzek
Nebo nám napište email o jaký online kroužek a termín máte zájem.

Naše základní škola se zapojila ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a městskou částí Praha 9 do hlídání dětí IZS.

4. 1. vstup pro děti od 8:00 - 8:15.

Další dny vstup pro děti IZS denně od 6:30 - 8:00, otevřeno do 17:00.

Vstup postraním vchodem do ZŠ (info na hlavním vchodu ZŠ Novoborská).

Děti s sebou přihlašovací údaje do online výuky a věci pro distanční výuku.

Oběd je zajištěn.

Přijmeme nahlášené děti na Magistrátu hl. města Prahy (zaměstnavatel dostane potvrzeni z Magistrátu, že dítě je nahlášeno). V případě nejasností info na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Milí žáci, vážení rodiče!
 
Jak jste se již zajisté dozvěděli z médií, provoz škol je do 10. 1. 2021 opět omezen. 
 
 
Do školy se od 4. 1. 2021 prezenčně  vrací pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky se budou vzdělávat distančně. Doporučený příchod do školy pro žáky 1. a 2. tříd je následující: 1. A - 7:40, 1. B - 7:45, 1. C - 7:50, 1. D - 7:55, 1. E - 8:00, 2. A - 8:00, 2. B - 8:00 (vstup vchodem z přístavby), 2. C - 8:05, 2. D - 8:10 hod.
 
Školní družina pro 1. a 2. ročník
Provoz školní družiny bude z provozních a personálních důvodů v pracovních dnech od konce výuky do 17 hodin, ranní družina je až do odvolání zrušena. Je nám líto, ale opravdu nejsme za současných podmínek schopni zajistit provoz ŠD v plném rozsahu. Jednotlivé třídy se neslučují. 

Školní družina - v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je v současné době vracena poměrná část platby za měsíce září až prosinec za dny, ve kterých byl přerušen provoz ŠD. Částka Vám je vracena na účet. Ohledně platby na další období sledujte, prosím, webové stránky školy. 
 
Obědy 
Žáci 1. a 2. ročníku - mají oběd automaticky přihlášen, výdej probíhá ve školní jídelně dle rozpisu.
POZOR!!!! Žáci 3. - 9. tříd mají oběd automaticky odhlášen. Pro odběr oběda výdejním okénkem je nutné oběd znovu přihlásit!!! Výdejní okénko bude  od 4. 1. 2021 v provozu od 13:00 do 14:30 hodin. Pondělní oběd je nutné přihlásit do neděle 3. 1. 2021 do 20:00 hod. 
 
Klasifikace 
Blíží se pololetní vysvědčení, klasifikace za 1. pololetí by měla být uzavřena k datu pedagogické rady dne 13. 1. 2021. Z tohoto důvodu jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák, možná je i přítomnost zákonného zástupce).
 
 
Změny v rozvrhu hodin - od 1. 1. 2021 došlo k personálním změnám, z tohoto důvodu se změnil rozvrh hodin některých tříd! O změnách jste byli informováni prostřednictvím třídních učitelů. Jelikož došlo k více změnám, sledujte prosím Bakaláře.  
 
A až budete mít chvíli čas, podívejte se na stránky školy, spuštěna byla interaktivní prezentace k 50. výročí. Přejeme příjemnou zábavu! 
 
Na závěr mi dovolte za celý kolektiv ZŠ Novoborská popřát Vám a Vašim blízkým do roku 2021 mnoho štěstí, zdraví, lásky, pohody a studijních úspěchů!!!
Tereza Štaubrová
 
 

Od pondělí 30. listopadu je umožněna prezenční výuka pro 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročníky). Pro 2. stupeň je povolena prezenční výuka pro žáky 9. ročníku, ostatní ročníky mají stanovenou rotační  výuku. 
Pokud nedojde k žádné změně, bude rotační výuka probíhat pro žáky takto: Třídy 6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D budou prezenčně (ve škole) v termínech: 30. 11. - 4. 12., 14. 12. – 18. 12. Distanční výuka bude ve dnech: 7. 12. - 11. 12., 21. - 22. 12.Třídy 6. D, 6. E, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E budou prezenčně (ve škole) v termínech: 7. 12. - 11. 12., 21. - 22. 12. Distanční výuka bude ve dnech: 30. 11. - 4. 12., 14. 12. – 18. 12.Školní jídelna - pro žáky v prezenční formě studia bude umožněn výdej oběda ve školní jídelně, pro žáky, vzdělávající se distančně, zůstane v provozu "výdejní okénko" u rampy před vstupem do školní jídelny (výdej do termoobalů v časech od 14:00 do 14:30 hodin).  

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, prosíme, aby měli sebou dostatečný počet náhradních roušek na výměnu. Zároveň všechny žádáme o důkladnou desinfekci rukou a dodržování hygienických pravidel.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Vzhledem k nutnosti zachovat homogenní skupiny (netýká se ŠD) budou organizační změny ve výuce jazyků. Rozvrh hodin zůstane zachován.

Umožněny jsou individuální osobní konzultace se zákonnými zástupci žáka v budově školy. Přesto třídní schůzky proběhnou online v úterý 8. 12. 2020, veškeré informace předá třídní učitel.

Školní družina – zachován bude provoz v době od 12 do 17 hodin. 

Ranní družina bude v omezeném provozu od 6:30- 7:40 hod. pouze pro žáky 1. - 3. ročníku v samostatném pavilonku napravo od hlavního vchodu. Žádáme vás o zvážení, zda je pro vás nezbytně nutné posílat dítě do ranní družiny. 

Z organizačních a personálních důvodů nebude ranní družina otevřena pro žáky 4. ročníku. Případné dotazy zde.

V letošním roce slaví naše škola 50. výročí, plánované akce se bohužel nemohou konat, ale nezapomněli jsme! Sledujte prosím web školy. Zároveň moc děkujeme všem dětem i rodičům, kteří se podíleli na tvorbě Větrníku věnovaného 50. výročí.

Přejeme všem pevné zdraví, mnoho úspěchů a pochopení v následujícím období.

Tereza Štaubrová 

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov