Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Konzultační hodiny během prázdnin, kdy je i možnost si vyzvednout vysvědčení:

14. 7. od 12.00 - 14.00.

23. 8. od 12.00 -14.00.

V jiné dny pouze po předchozí domluvě přes email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rozdělení 1. tříd bude na webových stránkách školy od 29. 8. 2022.

Třídní schůzky budou pro 1. ročník 1. 9. od 9.00, zde se dozvíte veškeré informace, včetně pomůcek na nový školní rok.

Ostatní třídy mají třídní schůzky 1. 9. od 16.00 hodin.

Veškeré vrtaky plateb budou odeslány do konce července.

Opravné zkoušky - pondělí 29.8.2022 od 11:00 hodin v učebnách příslušných učitelů.

Přejem klidné léto a žákům krásné prožití letních prázdnin a hodně zážitků. 

 

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
redakce Větrník opět přináší aktuální informace z naší školy.
Větrník č. 29 ke stažení zde.
Přejeme krásné počtení.

Ředitel základní školy / Директор початкової школи    Základní škola Novoborská

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:  2. června 2022  -   14, 00 – 16. 30 hod.

Místo zápisu / Місце запису:  Základní škola Novoborská, hlavní vchod

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi na stránkách školy zde nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії на сайті школи тут, або можна забрати її особисто у            відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

документ, що дає право представляти дитину

d) potvrzení zdravotní pojišťovny dítěte

     підтвердження медичної страхової компанії дитини  

     

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

V /м.  Praze dne/дата  24. 5. 2022                                                       

 

Ing. Tereza Štaubrová

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

 

 

Dnes 10. 5. začíná adaptační kurz pro budoucí prvňáčky.

Paní učitelky si děti vyzvednou ve 14:30 před hlavním vchodem školy, tam je v 15:15 vrátí. Zákonní zástupci či pověřené osoby jsou povinni si v uvedený čas dítě vyzvednout!

S sebou pouze přezůvky a psací potřeby (obyčejnou tužku a pastelky).

Další termíny kurzu jsou 17. 5., 24. 5., 31. 5. 2022 vždy od 14:30 do 15:15 hodin.

Na všechny přihlášené děti se už těšíme.

Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023
   
Registrační číslo Výsledek zápisu 1. ročník
X2RH6 Zapsán do 1. ročníku.
ABDZ2 Zapsán do 1. ročníku.
I14BY Zapsán do 1. ročníku.
NT2MX Zapsán do 1. ročníku.
2HO68 Zapsán do 1. ročníku.
RCDKQ Zapsán do 1. ročníku.
NNT94 Zapsán do 1. ročníku.
Q39SP Zapsán do 1. ročníku.
RDWFA Zapsán do 1. ročníku.
1CF30 Zapsán do 1. ročníku.
U6C57 Zapsán do 1. ročníku.
YPG4V Zapsán do 1. ročníku.
4SRJP Zapsán do 1. ročníku.
OTHR5 Zapsán do 1. ročníku.
R1EF8 Zapsán do 1. ročníku.
W08S6 Zapsán do 1. ročníku.
JDPSA Zapsán do 1. ročníku.
1XDD8 Zapsán do 1. ročníku.
OW6IL Zapsán do 1. ročníku.
630UB Zapsán do 1. ročníku.
B8MOW Zapsán do 1. ročníku.
L1H87 Zapsán do 1. ročníku.
9V9SS Zapsán do 1. ročníku.
X0TYK Zapsán do 1. ročníku.
73KKV Zapsán do 1. ročníku.
NV7Q9 Zapsán do 1. ročníku.
5JCDG Zapsán do 1. ročníku.
NGKX9 Zapsán do 1. ročníku.
JOZL6 Zapsán do 1. ročníku.
P6582 Zapsán do 1. ročníku.
3F5CT Zapsán do 1. ročníku.
22FHG Zapsán do 1. ročníku.
90IC3 Zapsán do 1. ročníku.
LB9K1 Zapsán do 1. ročníku.
M8D20 Zapsán do 1. ročníku.
OIXSM Zapsán do 1. ročníku.
KM6S8 Zapsán do 1. ročníku.
KV9JN Zapsán do 1. ročníku.
5ANEG Zapsán do 1. ročníku.
6BNUW Zapsán do 1. ročníku.
DSDAT Zapsán do 1. ročníku.
E9DLV Zapsán do 1. ročníku.
816OR Zapsán do 1. ročníku.
M3M9R Zapsán do 1. ročníku.
X4WHR Zapsán do 1. ročníku.
3UR52 Zapsán do 1. ročníku.
NPUTX Zapsán do 1. ročníku.
2R0EX Zapsán do 1. ročníku.
JU1LT Zapsán do 1. ročníku.
XNALW Zapsán do 1. ročníku.
1E8PR Zapsán do 1. ročníku.
QKNBG Zapsán do 1. ročníku.
WMYF7 Zapsán do 1. ročníku.
AW04J Zapsán do 1. ročníku.
PWD00 Zapsán do 1. ročníku.
QMG0P Zapsán do 1. ročníku.
8FHJQ Zapsán do 1. ročníku.
0FN6Z Zapsán do 1. ročníku.
JQO7Y Zapsán do 1. ročníku.
6LCYM Zapsán do 1. ročníku.
4Z3R5 Zapsán do 1. ročníku.
EITD7 Zapsán do 1. ročníku.
QGCQ7 Zapsán do 1. ročníku.
5M81G Zapsán do 1. ročníku.
XS9L1 Zapsán do 1. ročníku.
2GFJ2 Zapsán do 1. ročníku.
VGR2C Zapsán do 1. ročníku.
O9EYJ Zapsán do 1. ročníku.
4P2AO Zapsán do 1. ročníku.
2P72P Zapsán do 1. ročníku.
RL71J Zapsán do 1. ročníku.
7GXDB Zapsán do 1. ročníku.
R1T4S Zapsán do 1. ročníku.
ZHL4D Zapsán do 1. ročníku.
QDRW0 Zapsán do 1. ročníku.
1DEZA Zapsán do 1. ročníku.
MK82U Zapsán do 1. ročníku.
003PY Zapsán do 1. ročníku.
ITANU Zapsán do 1. ročníku.
MJIVV Zapsán do 1. ročníku.
84BFT Zapsán do 1. ročníku.
CVLSA Zapsán do 1. ročníku.
C3LZ2 Zapsán do 1. ročníku.
TCC13 Zapsán do 1. ročníku.
H8WYZ Zapsán do 1. ročníku.
7LYI5 Zapsán do 1. ročníku.
PVMMB Zapsán do 1. ročníku.
ZJ6YJ Zapsán do 1. ročníku.
ZHZ12 Zapsán do 1. ročníku.
448B2 Zapsán do 1. ročníku.
SIJ59 Zapsán do 1. ročníku.
CR642 Zapsán do 1. ročníku.
5B8H9 Zapsán do 1. ročníku.
DC6D1 Zapsán do 1. ročníku.
ZVKYS Zapsán do 1. ročníku.
3A6KQ Zapsán do 1. ročníku.
R1DQK Zapsán do 1. ročníku.
LPA6C Zapsán do 1. ročníku.
W1GT2 Zapsán do 1. ročníku.
7FML4 Zapsán do 1. ročníku.
T3MZF Zapsán do 1. ročníku.
491V3 Zapsán do 1. ročníku.
81S5T Zapsán do 1. ročníku.
RQH6D Zapsán do 1. ročníku.
UDL7R Zapsán do 1. ročníku.
V0VFI Zapsán do 1. ročníku.
EGN4U Zapsán do 1. ročníku.
GB9A1 Zapsán do 1. ročníku.
DOFPK Zapsán do 1. ročníku.
GFCX9 Zapsán do 1. ročníku.
FUQPL Zapsán do 1. ročníku.
XEXKY Zapsán do 1. ročníku.
XVA48 Zapsán do 1. ročníku.
OOJZD Zapsán do 1. ročníku.
4SQ1I Zapsán do 1. ročníku.
Y82UD Zapsán do 1. ročníku.
PF9OZ Zapsán do 1. ročníku.
H8H39 Zapsán do 1. ročníku.
J7YZX Zapsán do 1. ročníku.
QQ6K3 Zapsán do 1. ročníku.
YIH2W Zapsán do 1. ročníku.
2T15X Zapsán do 1. ročníku.
447A9 Zapsán do 1. ročníku.
KKUVU Zapsán do 1. ročníku.
XY49C Zapsán do 1. ročníku.
N3AGZ Zapsán do 1. ročníku.
49AGT Zapsán do 1. ročníku.
0XZCN Zapsán do 1. ročníku.
JSOHO Zapsán do 1. ročníku.
SNVXO Zapsán do 1. ročníku.
UO90X Zapsán do 1. ročníku.
HAYL2 Zapsán do 1. ročníku.
9AOHB Zapsán do 1. ročníku.
5LM38 Zapsán do 1. ročníku.
IB657 Zapsán do 1. ročníku.
2ZVD0 Zapsán do 1. ročníku.
GN926 Zapsán do 1. ročníku.
02SF0 Zapsán do 1. ročníku.
E3523 Zapsán do 1. ročníku.
VTUTC Zapsán do 1. ročníku.
SV35R Zapsán do 1. ročníku.
93DPY Zapsán do 1. ročníku.
876Q5  Zapsán do 1. ročníku.
S4IVM Zapsán do 1. ročníku.
GZ0W6 Zapsán do 1. ročníku.

 

Registrační číslo   Výsledek zápisu - žádost o odklad     Přípravná třída
FUT0G   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
RC7NE   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
OSZ7S   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
U2GGD   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
V1P9U   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
AQ14R   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
UJBHL   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
AFPHO   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
2XA6T   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
2GRC7   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
WSS8M   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
6JEZ3   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
ZMLJB   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
8DFXK   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
KXW3O   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Přijat do přípravné třídy.
     
ZJBC6   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Nepřijat do přípravné třídy.
R6289   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Nepřijat do přípravné třídy.
6HLLD   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Nepřijat do přípravné třídy.
AOV6M   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Nepřijat do přípravné třídy.
RH1VY   Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.    Nepřijat do přípravné třídy.
5BP40      Nepřijat do přípravné třídy.
ENS1E      Nepřijat do přípravné třídy.
AITEV
     Nepřijat do přípravné třídy.
A07OF      Nepřijat do přípravné třídy
     
4LD8F Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  
ZSMK8 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  
HTICH Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  
PM8KD Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  
O718X Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  
YA58H Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  
ZZFUD Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  
VLK1B Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  
29ND7 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  
6Z9V6 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  
EEOJD Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok.  

 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 50/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Prosíme rodiče, aby s nakupováním školních pomůcek vyčkali do 1. třídní schůzky, která se bude konat první školní den. Veškeré učebnice a část pomůcek děti od školy dostanou zdarma.

Zápisy do první třídy pro školní rok 2022/2023 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 2. 6. 2022 od 14 do 16:30 hodin. 

Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách školy. 

Зарахування до першого класу на 2022/2023 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 2 червня 2022 року з 14:00 до 16:30. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

Шановні батьки,

якщо ви хочете записати свою дитину до Новоборської початкової школи,спершу звертайтеся до міського округу Прага 9.

Зв’яжіться з методикою допомоги українським біженцям у Департаменті освіти міського округу Прага 9 

 

Jméno: Oros Olga

Telefon: 770128991

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace k zápisu prvňáčků a dětí do přípravné třídy na školní rok 2022/2023 jsou zde.

Rozhodnutí o přijetí  bude zveřejněno 5. května 2022 na webových stránkách školy a zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (u vchodu do školy).

V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly přidělenými při registraci.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 50/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Prosíme rodiče, aby s nakupováním školních pomůcek vyčkali do 1. třídní schůzky, která se bude konat první školní den. Veškeré učebnice a část pomůcek děti od školy dostanou zdarma.

 

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

redakce Větrník opět přináší aktuální informace z naší školy.
Větrník č. 28 ke stažení zde.
Další příspěvky můžete zasílat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Přejeme krásné počtení.

Vážení rodiče! 
Prosíme o změnu platby na nový účet školní jídelny, na starý účet již platbu neodesílejte!!!
Číslo nového účtu je 19-2000915349/0800, specifický symbol 111, variabilní symbol - jako doposud, zůstává stejný. 

Všem moc děkujeme za spolupráci, omlouváme se za komplikace.
Přejeme hezký den!

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov