Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

1. - 5. třída Mgr. Procházka Karel Jan, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6. - 8. třída Mgr. Kračmer Jan, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9. třída Ing. Štaubrová Tereza, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Výchovný poradce:

  •  koordinuje kariérové poradenství a poskytuje informace o možnostech kariérového uplatnění; pomáhá při výběru střední školy a volbě povolání (konzultace pro žáky i jejich rodiče)

  • podílí se na přijímacím řízení

  • zajišťuje pedagogicko-psychologickou diagnostiku ve spolupráci s PPP

  • sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému

  • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky

  • shromažďuje záznamy žáků integrovaných, žáků s poruchami učení nebo chování

  • poskytuje konzultační pomoc zákonným zástupcům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu; jedná se zákonnými zástupci, třídními učiteli a učiteli problémových žáků

  • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole; řeší případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu

  • úzce spolupracuje se školním psychologem a metodikem prevence

  • spolupracuje s PPP, SPC, Odborem sociálně právní ochrany dětí

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov