Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Zakončení projektu Erasmus+

Projekt krátkodobých výjezdů učitelů Erasmus+, do kterého se naše škola zapojila, v únoru skončil. Za poslední rok a půl se naši učitelé odvážili vyrazit za hranice známého a odjeli na kurzy a stáže do zahraničních škol. Jako první se do světa vydali páni učitelé Závodský a Pavlečka, a nemohlo to být nikam jinam než na kurz o digitálních technologiích do Paříže. Následovaly paní učitelky Kadlecová a Kašparová, které se vydaly na kurz o sociálních médiích ve výuce do slunné Valencie ve Španělsku. Na další kurz odjela paní učitelka Hejretová, která se v Amsterdamu zúčastnila didaktického kurzu pro učitele jazyků. Do města kanálů, umění a racků jela potom i paní učitelka Krpcová, ale pro změnu na kurz o umělé inteligenci a kritickém myšlení. Kdo neměl zájem o kurz, mohl využít příležitost navštívit zahraniční školu v rámci stáže a poznat tak život v zahraničí i z této stránky. Na první stáž do turecké Ankary se v květnu 2023 vydal pan učitel Sirotek s paní učitelkou Kašparovou. V Ankaře navštívili rovnou dvě školy, jednu základní a jednu speciální pro nadané děti. Další následné stáže v zahraničních školách se uskutečnily na podzim roku 2023. Pan učitel Macek zamířil na průzkum do pro nás trochu alternativní školy v Norsku a pan učitel Medek využil příležitosti a podíval se na způsoby výuky do francouzské střední zdravotnické školy v Hazebroucku. Paní učitelky Žižková a Härtelová navštívily chorvatskou základní školu ve Velike Gorici, která se jim moc líbila. Poslední stáž se uskutečnila nyní o jarních prázdninách. Paní učitelky Roztočilová a Klempová se vydaly za humna a zjišťovaly, jak se vyvíjí pedagogika na slovenské základní škole v Bratislavě.

Díky projektu jsme všichni získali nové poznatky a inspiraci do našich hodin. Rozšířili jsme své mezinárodní kontakty a také jsme se vzájemně obohatili sdílením nabytých zkušeností na metodickém workshopu v rámci naší školy. Na těchto stránkách můžete vidět závěrečnou prezentaci, ve které najdete i odkazy na metodické portfolio a infografiku o zdravém používání digitálních technologií, která je určena primárně učitelům a rodičům.  

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným kolegům za jejich odvahu, nadšení pro věc a spolupráci, bez které by to bylo všechno těžší. V obdobných projektech hodláme dále pokračovat, a tak se všichni již těšíme na případná další zahraniční dobrodružství.

Ke stažení: 

 

Erasmus+  

V roce 2022 se naše škola zapojila do programu Erasmus+, klíčová akce KA1 – mobilita zaměstnanců škol, a získala grant od Evropské unie na realizaci projektu 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078213 „Využití digitálních technologií ve výuce na ZŠ Novoborská, Praha“. Náplní tohoto projektu jsou pracovní stáže a vzdělávací metodické kurzy pro celkem 16 zaměstnanců z řad učitelů, které se uskuteční od 1.září 2022 do 29.2.2024. Projekt je zaměřen na získání a prohloubení digitálních kompetencí učitelů a zapojení moderních technologií a inovací do výuky a také navázání kontaktů pro případnou další mezinárodní spolupráci.

Na metodických kurzech se učitelé vzdělávají společně s učiteli z jiných zemí v oblasti moderních technologií, jejich využití ve výuce a bezpečnosti online prostředí. Naši učitelé již v rámci projektu absolvovali kurzy ve Španělsku, Francii a Nizozemsku a další země budou ještě následovat.

Při pracovních stážích na partnerských školách zaměstnanci sledují své zahraniční kolegy při jejich interakci s žáky a seznamují se se způsoby, jak žáky vzdělávat, zapojovat a aktivizovat prostřednictvím moderních technologií. Partnerské školy vybrané pro tyto mobility jsou z Turecka, Norska, Francie, Chorvatska a Slovenska.

1 4.png 5
3.jpg 2 6

       
eu.jpg


Šablony IV OP JAK na ZŠ Novoborská

Od 1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony IV OP JAK na ZŠ Novoborská“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0007195, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pedagogických pracovníků i inovativní vzdělávání žáků a kariérové poradenství. Cílem projektu je rozvoj strategie školy v těchto oblastech, pozitivní klima ve škole a zvyšování efektivity způsobu práce.

eu-msmt.jpg


Digitalizujeme školu

 NPO


Šablony III na ZŠ Novoborská

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony III na ZŠ Novoborská“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021666, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Novoborská prostřednictvím posílení personální podpory a realizací extrakurikulárních a rozvojových aktivit.  Celková výše podpory činí 1.774.779,- Kč.


 

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov