Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony II na ZŠ Novoborská“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015241, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  i na spolupráci s rodiči žáků. Celková výše podpory činí 3 144 942,- Kč.


ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov