Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Erasmus+  

V roce 2022 se naše škola zapojila do programu Erasmus+, klíčová akce KA1 – mobilita zaměstnanců škol, a získala grant od Evropské unie na realizaci projektu 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000078213 „Využití digitálních technologií ve výuce na ZŠ Novoborská, Praha“. Náplní tohoto projektu jsou pracovní stáže a vzdělávací metodické kurzy pro celkem 16 zaměstnanců z řad učitelů, které se uskuteční od 1.září 2022 do 29.2.2024. Projekt je zaměřen na získání a prohloubení digitálních kompetencí učitelů a zapojení moderních technologií a inovací do výuky a také navázání kontaktů pro případnou další mezinárodní spolupráci.

Na metodických kurzech se učitelé vzdělávají společně s učiteli z jiných zemí v oblasti moderních technologií, jejich využití ve výuce a bezpečnosti online prostředí. Naši učitelé již v rámci projektu absolvovali kurzy ve Španělsku, Francii a Nizozemsku a další země budou ještě následovat.

Při pracovních stážích na partnerských školách zaměstnanci sledují své zahraniční kolegy při jejich interakci s žáky a seznamují se se způsoby, jak žáky vzdělávat, zapojovat a aktivizovat prostřednictvím moderních technologií. Partnerské školy vybrané pro tyto mobility jsou z Turecka, Norska, Francie, Chorvatska a Slovenska.

1 4.png 5
3.jpg 2 6

       
eu.jpg


Šablony IV OP JAK na ZŠ Novoborská

Od 1. 7. 2023 – 31. 12. 2025 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony IV OP JAK na ZŠ Novoborská“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0007195, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pedagogických pracovníků i inovativní vzdělávání žáků a kariérové poradenství. Cílem projektu je rozvoj strategie školy v těchto oblastech, pozitivní klima ve škole a zvyšování efektivity způsobu práce.

eu-msmt.jpg


Digitalizujeme školu

 Screenshot 2023 05 10 at 1.02.38


Šablony III na ZŠ Novoborská

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony III na ZŠ Novoborská“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021666, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Novoborská prostřednictvím posílení personální podpory a realizací extrakurikulárních a rozvojových aktivit.  Celková výše podpory činí 1.774.779,- Kč.


 

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov