Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Provoz školy od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. listopadu je umožněna prezenční výuka pro 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročníky). Pro 2. stupeň je povolena prezenční výuka pro žáky 9. ročníku, ostatní ročníky mají stanovenou rotační  výuku. 
Pokud nedojde k žádné změně, bude rotační výuka probíhat pro žáky takto: Třídy 6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D budou prezenčně (ve škole) v termínech: 30. 11. - 4. 12., 14. 12. – 18. 12. Distanční výuka bude ve dnech: 7. 12. - 11. 12., 21. - 22. 12.Třídy 6. D, 6. E, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E budou prezenčně (ve škole) v termínech: 7. 12. - 11. 12., 21. - 22. 12. Distanční výuka bude ve dnech: 30. 11. - 4. 12., 14. 12. – 18. 12.Školní jídelna - pro žáky v prezenční formě studia bude umožněn výdej oběda ve školní jídelně, pro žáky, vzdělávající se distančně, zůstane v provozu "výdejní okénko" u rampy před vstupem do školní jídelny (výdej do termoobalů v časech od 14:00 do 14:30 hodin).  

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, prosíme, aby měli sebou dostatečný počet náhradních roušek na výměnu. Zároveň všechny žádáme o důkladnou desinfekci rukou a dodržování hygienických pravidel.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Vzhledem k nutnosti zachovat homogenní skupiny (netýká se ŠD) budou organizační změny ve výuce jazyků. Rozvrh hodin zůstane zachován.

Umožněny jsou individuální osobní konzultace se zákonnými zástupci žáka v budově školy. Přesto třídní schůzky proběhnou online v úterý 8. 12. 2020, veškeré informace předá třídní učitel.

Školní družina – zachován bude provoz v době od 12 do 17 hodin. 

Ranní družina bude v omezeném provozu od 6:30- 7:40 hod. pouze pro žáky 1. - 3. ročníku v samostatném pavilonku napravo od hlavního vchodu. Žádáme vás o zvážení, zda je pro vás nezbytně nutné posílat dítě do ranní družiny. 

Z organizačních a personálních důvodů nebude ranní družina otevřena pro žáky 4. ročníku. Případné dotazy zde.

V letošním roce slaví naše škola 50. výročí, plánované akce se bohužel nemohou konat, ale nezapomněli jsme! Sledujte prosím web školy. Zároveň moc děkujeme všem dětem i rodičům, kteří se podíleli na tvorbě Větrníku věnovaného 50. výročí.

Přejeme všem pevné zdraví, mnoho úspěchů a pochopení v následujícím období.

Tereza Štaubrová 

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov