Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Provoz školy od 4. 1. 2021

Milí žáci, vážení rodiče!
 
Jak jste se již zajisté dozvěděli z médií, provoz škol je do 10. 1. 2021 opět omezen. 
 
 
Do školy se od 4. 1. 2021 prezenčně  vrací pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky se budou vzdělávat distančně. Doporučený příchod do školy pro žáky 1. a 2. tříd je následující: 1. A - 7:40, 1. B - 7:45, 1. C - 7:50, 1. D - 7:55, 1. E - 8:00, 2. A - 8:00, 2. B - 8:00 (vstup vchodem z přístavby), 2. C - 8:05, 2. D - 8:10 hod.
 
Školní družina pro 1. a 2. ročník
Provoz školní družiny bude z provozních a personálních důvodů v pracovních dnech od konce výuky do 17 hodin, ranní družina je až do odvolání zrušena. Je nám líto, ale opravdu nejsme za současných podmínek schopni zajistit provoz ŠD v plném rozsahu. Jednotlivé třídy se neslučují. 

Školní družina - v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je v současné době vracena poměrná část platby za měsíce září až prosinec za dny, ve kterých byl přerušen provoz ŠD. Částka Vám je vracena na účet. Ohledně platby na další období sledujte, prosím, webové stránky školy. 
 
Obědy 
Žáci 1. a 2. ročníku - mají oběd automaticky přihlášen, výdej probíhá ve školní jídelně dle rozpisu.
POZOR!!!! Žáci 3. - 9. tříd mají oběd automaticky odhlášen. Pro odběr oběda výdejním okénkem je nutné oběd znovu přihlásit!!! Výdejní okénko bude  od 4. 1. 2021 v provozu od 13:00 do 14:30 hodin. Pondělní oběd je nutné přihlásit do neděle 3. 1. 2021 do 20:00 hod. 
 
Klasifikace 
Blíží se pololetní vysvědčení, klasifikace za 1. pololetí by měla být uzavřena k datu pedagogické rady dne 13. 1. 2021. Z tohoto důvodu jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák, možná je i přítomnost zákonného zástupce).
 
 
Změny v rozvrhu hodin - od 1. 1. 2021 došlo k personálním změnám, z tohoto důvodu se změnil rozvrh hodin některých tříd! O změnách jste byli informováni prostřednictvím třídních učitelů. Jelikož došlo k více změnám, sledujte prosím Bakaláře.  
 
A až budete mít chvíli čas, podívejte se na stránky školy, spuštěna byla interaktivní prezentace k 50. výročí. Přejeme příjemnou zábavu! 
 
Na závěr mi dovolte za celý kolektiv ZŠ Novoborská popřát Vám a Vašim blízkým do roku 2021 mnoho štěstí, zdraví, lásky, pohody a studijních úspěchů!!!
Tereza Štaubrová
 
 
ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov