Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Aktuální informace ohledně provozu školy

Milí žáci, vážení rodiče!

 Dovoluji si Vám zaslat aktuální informace ohledně provozu školy. 
Testování
Ve středu 24. 2. 2021 proběhlo na naší škole pilotní testování žáků 1. a 2. ročníků. Rozdáno bylo 203 testů. Antigenními testy se testovalo 191 žáků, z toho byl jeden test neplatný. Následný PCR test odevzdalo 184 žáků, z toho dva žáci měli test pozitivní. Velice děkuji všem, kteří se do testování zapojili. Věřím, že výsledky přispějí k rychlejšímu návratu žáků zpět do škol.
 
Provoz školy
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200. Od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Ve všech ročnících bude probíhat distanční výuka. Případné bližší informace sdělí třídní učitelé.
Informace pro rodiče ohledně ošetřovného:  zde.
Podle nových pravidel škola již  nevyplňuje žádné potvrzení. 
 
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro  chod státu, je v naší škole zajišťována péče, viz krizové opatření  č. 212 ze dne 26. února 2021.
 
Obědy
Pro období 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 byly obědy automaticky odhlášeny. V případě, že budete mít o obědy zájem, je nutné je znovu přihlásit. Pro oběd v pondělí 8. 3. 2021 je nutné provést přihlášení do neděle 7. 3. do 12:00 hodin.

Výdej obědů: 
pro žáky vzdělávající se distančním způsobem od 13:00 do 14:30 hod. Výdej bude zajištěn "výdejním okénkem" - u vstupu do školní jídelny (boční vchod u rampy). Prosíme o dodržování rozestupů a nutnosti mít roušku/respirátor. Upozorňujeme všechny strávníky, že jídlo je určeno k okamžité přímé spotřebě.
 
Poděkování
Velice děkuji všem žákům za jejich zodpovědný přístup k distanční výuce a snahu o dosahování co nejlepších výsledků. Velké poděkování patří nejen učitelům a zaměstnancům školy, ale i rodičům. Bez jejich velké pomoci, spolupráce a péče o děti na distanční výuce bychom se v mnohých situacích neobešli. Opravdu Vám všem moc děkuji!!!
 
Vydržte! Bude líp! A usmívejte se i pod rouškou :)
Krásný zbytek prázdnin!
Tereza Štaubrová
ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov