Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Dopis testování žáků

Praha 9.4.2021

Vážení rodiče,

blíží se dlouho očekávaný návrat části žáků do škol. Od 12. 4. 2021 je za přísných podmínek umožněna osobní přítomnost části žáků ve školách.

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o povinném testování žáků, které je v současné době podmínkou pro prezenční formu výuky, a to jak v ZŠ, tak v MŠ.

Dle nařízení vlády a dle pokynů MŠMT bude testování dětí, žáků, studentů a zaměstnanců probíhat v případě antigenního testování pravidelně 2x týdně či 1× týdně v případě použití  RT-PCR testů. Pro první návrat žáků v pondělí 12.4.2021 je povinné použít antigenní testy (více informací na webu MŠMT https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021).

Školy a školky v naší městské části obdržely testy Lepu Medical – Antigen Rapid Test Kit. Tento test bude proveden formou samoodběru 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).

LEPU test - nejdůležitější informace k samoodběru:

  • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem.
  • Výtěrová tyčinka se vloží do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A).
  • Do testu se nakape 6 kapek přiloženého roztoku.
  • Běží odečtový čas v délce 15 minut.

(Více informací včetně videonávodu na tomto odkazu: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole).

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1. - 3. ročníků 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou, nejlépe rodičem. Pedagogický personál nesmí testy provádět. Vzhledem k věku dětí a žáků, náročnosti testování a zmírnění možných nežádoucích vlivů testování na psychiku dítěte budeme rádi, aby se testování účastnil nejlépe jeden ze zákonných zástupců či jím pověřená osoba.

Uvědomujeme si vážnost epidemické situace v ČR, zároveň však vnímáme neúnosnost současného stavu dětí, žáků a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického a sociálního. Prezenční způsob výuky je nenahraditelný a sebelepší způsob distančního vzdělávání jej nemůže nahradit. Zároveň si uvědomujeme náročnost současného povinného testování nejen pro žáky, ale i pro Vás, zákonné zástupce.

S výše uvedeným testováním se neztotožňujeme, nechceme, aby se ze škol stala odběrová místa na COVID – 19. Samotné antigenní testy dodané MŠMT od čínských výrobců Lepu Medical nebo Singclean nepovažujeme za dostatečně spolehlivé pro bezpečný návrat žáků, zvláště když může tento antigenní test být falešně pozitivní.

Podporujeme neinvazivní testování PCR metodou ze slin jako jedinou bezpečnou a spolehlivou cestu pro návrat dětí do škol.

Navrhujeme alternativní způsob testování -   „PCR metoda ze slin“

Jak by to mohlo fungovat?:

  • Dítě si ráno v bezpečí domova „naplive“ do zkumavky.
  • Zákonný zástupce zadá osobní údaje a QR kód zkumavky do aplikace (případně zajistí škola).
  • Dítě po příchodu odevzdá zkumavku paní učitelce ke svozu do laboratoře.

Výhody tohoto způsobu testování

  • Dítě není stresováno nepříjemným odběrem z nosu
  • Zákonný zástupce ještě ten den obdrží zprávu o výsledku testu, v případě pozitivního nálezu i informaci o mutaci COVID -19.

V námi navrhovaném případě zákonný zástupce nemusí doprovázet žáka do školy, nemusí 15 minut čekat na výsledek testu (u mladších žáků). Testování v domácím prostředí je pro děti komfortnější a celková zátěž pro psychiku dítěte minimální.

V současné době nám však toto testování systém navržený MŠMT neumožňuje. Do škol byly dodány pouze antigenní testy na výtěr z nosohltanu. Jiné testy ani jiný způsob testování nejsou hrazeny.

Je nám to velice líto, že v týdnu od 12. 4. 2021 budou muset být žáci základních škol v naší městské části testováni výhradně  způsobem a testy dodanými MŠMT. Společným cílem školek, škol a MČ P9 je možnost testování žáků výše navrhovanou neinvazivní PCR metodou ze slin, která je přesnější, spolehlivější, ale především nejméně zatěžující pro děti a jejich rodiny.

Věříme, že Vy, rodiče, jste dostatečně zodpovědní, vkládáme ve Vás plnou důvěru a myslíme si, že je cílem nás všech především zdraví a bezpečnost našich dětí, proto považujeme domácí testování za vhodné.

Budeme velice rádi, když nás v našem záměru podpoříte!

Děkujeme! 

Za Městskou část Praha 9                                                                     

Mgr. Tomáš Portlík - starosta                   

Ing. Zdeněk Davídek – radní pro oblast školství

Za ZŠ zřizované MČ Praha 9

Ing. Jaroslava Davidová – ředitelka ZŠ Litvínovská 500

RNDr. Věra Cyprichová – ředitelka ZŠ Litvínovská 600

Ing. Tereza Štaubrová – ředitelka ZŠ Novoborská

Mgr. Michal Vítek – ředitel Základní a Mateřské školy Na Balabence  

PaeDr. Alena Nídlová – ředitelka ZŠ Špitálská

Za MŠ zřizované MČ Praha 9

Renata Šindelářová – ředitelka MŠ Kovářská                

Mgr. Hana Šolcová – ředitelka MŠ Litvínovská 490

Jitka Vilímovská – ředitelka MŠ Novoborská                

Bc. Libuše Kopecká – ředitelka MŠ Pod Krocínkou

Petra Jindráčková – ředitelka MŠ Šluknovská       

Mgr. Miroslava Karásková – ředitelka MŠ U Nové školy

Marie Ledererová – ředitelka MŠ U Vysočanského pivovaru

Bc. Renáta Šibravová – ředitelka MŠ Veltruská                  

Bc. Kateřina Navarová – ředitelka MŠ Kytlická

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov