Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Testování rotace týden 26.4. - 30. 4. (neděle 25. 4)

Testování PCR v neděli 25. 4. - vchod z LOVOSICKÉ ulice od 14:45 hod. do 15:45 hod. Přijít s dítětem, které si na pozemku školy "plivne" do zkumavky (test dával v pátek třídní učitel) a takto připravený a zaregistrovaný vzorek "pouze" odevzdat na příslušné místo do své třídy ve velké tělocvičně, vchod z LOVOSICKÉ ulice od 14:45 hod. do 15:45 hod.  Žáci testovaní v neděli 25. 4, už se dalšího testování neúčastní!!!

Testování  v  pondělí 26. 4. 

1. ročníky a 2. ročníky - testovat se budete od 7:30 hodin ve velké tělocvičně, vchod z LOVOSICKÉ ulice.
Zde je nutné provést antigenní test + Pcr test ze slin (rodiče musí  souhlasit). Prvně si děti "šťourají" v nose, následně plivou, rodiče registrují a vyplňují souhlas a mezitím uběhne čas odečtu Lepu testu.

5. ročníky vchod krčkem do jídelny - provést antigenní test + Pcr test ze slin, pouze jestli mají s sebou vyplněný souhlas rodiče!

V případě, že budete chtít pouze Lepu testy, je nutné provést je znovu ve čtvrtek!!!! 

Kdyby dítě vyšlo ve čtvrtek pozitivní, jde do karantény celá třída!!! Testování ve čtvrtek od 7:30 hod. ve velké  tělocvičně, vchod z LOVOSICKÉ.

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov