Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Testování tělesné zdatnosti

Vážení rodiče, na základě tematického šetření ČŠI probíhá v měsících říjnu a listopadu u třetích a sedmých ročníků testování tělesné zdatnosti. Testování je realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR a s Českým olympijským výborem.

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov