Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Navýšení ceny obědů

NAVÝŠENÍ CENY OBĚDŮ OD ŘÍJNA 2023

Cena obědů ve Školní jídelně ZŠ Novoborská se od 1. října 2023 navýší v souladu s platnými předpisy.

V současné době dochází k neustálému zdražování potravin, energií a služeb, z těchto důvodů jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení cen obědů.

Navýšení cen obědů je v souladu s platnými právními předpisy.

Nově jsou platby v jednotlivých kategoriích stanoveny takto:

Strávníci do 6 let (MŠ):                    27,00 Kč za oběd + 10 Kč za svačinu

Strávníci z přípravných tříd:           45,00 Kč (35 Kč za oběd + 10 Kč za svačinu) – doporučená měsíční platba 990 Kč

7-10 let (1. – 4. třída):                       37,00 Kč za oběd – doporučená měsíční platba 814 Kč

11-14 let (4. – 8. třída):                     39,00 Kč za oběd – doporučená měsíční platba 858 Kč

15 let a více (8. – 9. třída):               42,00 Kč za oběd - doporučená měsíční platba 924 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku.

Důležité upozornění:

Je nutné navýšit platby u trvalých příkazů již od října 2023!

Děkujeme za pochopení této nutné změny.

V případě nejasností se obracejte na vedoucí školní jídelny.

Odsouhlasila: Dagmar Stőcklová (vedoucí školní jídelny)

V Praze dne 14. 9. 2023

                          Ing. Tereza Štaubrová

                               (ředitelka školy)

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov