Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Pozvánka na schůzi Rady rodičů

Vážení členové Rady rodičů,

přijměte prosím pozvání na schůzi RR, která se bude konat v úterý 16. 4. 2024 od 16 hodin v jídelně ZŠ Novoborská, Novoborská 371, Praha 9.

Program:

1.        Projednání a schválení nákupu upomínkových předmětů pro žáky 9. tříd

2.        Schválení rozpočtu na organizaci dětského dne

3.        Volba členů výboru RR

4.        Diskuse nad dalšími tématy – příspěvky rodičů na účet RR a návrhy a připomínkami členů RR

 

V případě, že se nemůžete schůze zúčastnit, zplnomocněte prosím k zastupování Vaší osoby některého ze členů RR. Je nezbytné, aby schůze byla usnášeníschopná.

 

Předem děkuji za Vaši účast, hezký den.                                                          

Ivana Balatá

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov