Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Sběr papíru  vynesl celkem 9.864,- Kč. Papíru bylo 2.740 kg. Nejlepší sběrači z jednotlivých tříd budou odměněni.

Všem zapojeným dětem a rodinám děkujeme za účast.

 

V úterý  5. 10. od 7:30 do 8:15 bude před hlavní vchod do školy přistaven kontejner pro sběr papíru.

Výtěžek bude použit pro zaplacení obědů žákům naší školy ze sociálně slabých rodin.

Vážení rodiče a žáci,

jen připomínáme že v pondělí 27. 9. 2021 je ředitelské volno.

Informační list k organizaci školního roku 2021/2022 je ke stažení zde.

S radostí bychom Vám chtěli oznámit, že díky Vašim příspěvkům se podařilo vybrat krásných 12.140 Kč pro organizaci Liga proti rakovině. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili.

244502951 4524227567633494 8537795082054331337 n

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

ve středu 29. září proběhne již 25. ročník sbírky Českého dne proti rakovině. Vybrané peníze z letošní sbírky poputují na pomoc lidem s  rakovinou prostaty, měchýře a nádorovým onemocněním ledvin. 
Kytičky si můžou letos koupit děti přímo ve škole. Kytička stojí 20Kč.
Pokud budete mít zájem sbírku podpořit, budeme rádi. 
Další informace najdete na webu sbírky zde.

Dobrý den, vážení rodiče,

s ohledem na Vaše časové možnosti, se uskuteční ještě jedno výběrové kolo do pěveckého sboru naší školy a to od 16.00 hod do 17.00 hod, opět ve středu 29.9. v učebně 7.C, vstup hlavním vchodem.                                               

Do sboru přijímáme děti z druhých až čtvrtých tříd.

Doprovodit dítě může rodič nebo prarodič, ev. dospělý sourozenec.

Těším se na všechny uchazeče.

S pozdravem Mgr. Z.Potůčková

 

ZAHAJOVACÍ INFORMACE O PĚVECKÉM SBORU PŘI ZŠ – NOVOBORSKÁ

Vážení rodiče,

od 4. 10. každé pondělí ve 14.00 h (místo konání  - místnost ještě upřesním), opět zahájíme činnost pěveckého sboru na naší škole.

Sbor bude zaměřený na zpěváčky druhých až čtvrtých tříd.

Co bude předcházet?

Vaše děti si dne 22.9. v čase mezi  14.00 h až 15.00 h poslechnu u klavíru a ty, kteří budou mít o členství ve sboru opravdový zájem, pozvu na naši první sborovou zkoušku.

Vás bych jen chtěla poprosit, abyste dětem včas vysvětlili, že jde o kolektivní činnost a že jejich nenadálá (neodůvodněná) nepřítomnost může v budoucnu ohrozit výkon celého sboru, protože každý hlásek je důležitý.

Také Vás poprosím, abyste děti citlivě připravili na to, že se všechny do souboru zřejmě nedostanou, protože zatím si vyberu kolem 20 – 25 dětí.

Zvu Vás tedy na 22.9.2021 ve 14.00 a později (přibližně do 15.00, v případě velkého zájmu do 16.00h) do naší školy.

Stačí přítomnost jednoho z rodičů nebo prarodičů.

Formality, nutné pro přijetí dítěte do souboru, dořešíme později.

Výhodou je, že tuto školní aktivitu nehradíte, je zdarma.

To jsou asi ty nejdůležitější informace. Budete-li mít dotaz, můžete mi napsat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Těším se na vás i vaše děti!     

S pozdravem Mgr. Zdena Potůčková

Vážení rodiče, milí žáci!

Prázdniny se pomalu blíží ke konci a příští středu nastane dlouho očekávaný den - 1. září. V souladu s manuálem k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 v souvislosti s Covid - 19 nás opět čekají jistá opatření. 

Pro žáky – Do školy vstupujte pokud možno jednotlivě, každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Mějte u sebe i roušku či respirátor náhradní, nejlépe v igelitovém sáčku. Po vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce.

Pro zákonné zástupce - První školní den proběhnou třídní schůzky. Vzhledem k počtu účastníků prosíme všechny o dodržení časového harmonogramu jednotlivých tříd a o použití ochranných prostředků dýchacích cest. Časový harmonogram třídních schůzek dne 1. 9. 2021 je následující: 1. ročník a 0. ročník - 9.30 hodin, 2. ročník - 16 hodin, 3. ročník - 16.10 hodin, 4. ročník - 16. 20 hodin, 5. ročník - 16.30 hodin, 6. ročník - 16.40 hodin, 7. ročník - 16. 50 hodin, 8. ročník -  17.00 hodin, 9. ročník 17.10 hodin. Schůzky proběhnou v kmenových třídách. Třídy: 2. A, 2. B, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 8. E, 8. B, 7. B jsou umístěny v přístavbě, vstup na třídní schůzky bude umožněn přes přístavbu (bílá budova s hodinami). Ostatní třídy vstup hlavním vchodem. Během třídních schůzek budete požádáni o aktualizaci kontaktních údajů. Bližší informace ohledně třídních schůzek Vám předají třídní učitelé.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Naše škola se přihlásila k PCR testování ze slin, které proběhne 1. 9. a 6. 9. 2021. Bližší informace ohledně testování budou zaslány v samostatné zprávě do 30. 8. 2021. První školní den jsou ochranné prostředky dýchacích cest povinné ve všech prostorech školy po celou dobu pobytu. V dalších dnech, po obdržení negativního výsledku, jsou ochranné prostředky povinné ve společných prostorech školy. V případě, kdy jsou žáci usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v akreditovaném zdravotnickém zařízení. V těchto případech prosíme o doložení potvrzení třídnímu učiteli a na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (prosíme uvést jméno a příjemní dítěte, třídu).

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ. Prosíme všechny žáky, o absolvování testování, především z důvodu bezpečnosti. Přeci jen je nás ve škole hodně…. Navíc netestovaní žáci budou mít přísná opatření, nesmí cvičit, zpívat, atd. a my bychom neradi někoho vyčleňovali z těchto aktivit.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

1. 9. 2021 je zrušeno školní stravování - platí pro všechny žáky školy. Školní jídelna bude poskytovat školní stravování od 2. 9. 2021. Obědy je nutné si předem přihlásit!

ŠKOLNÍ DRUŽINA

1. 9. 2021 je zrušena školní družina - platí pro všechny žáky školy. Přihlášky do ŠD je nutné odevzdat do 1. 9. 2021. Paní vychovatelky si vyberou přihlášky v jednotlivých třídách, stačí ji poslat po žákovi.  Pokud žák nebude přítomen, je nutné odevzdat přihlášku do 11 hodin, případně zaslat email na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Žáci budou přijati do ŠD na základě písemného potvrzení školou!!! Přednostně budou přijímáni žáci prvního, druhého a třetího ročníku.

PŘÍCHOD ŽÁKŮ DO ŠKOLY

1. 9. 2021 příchod žáků 2. - 9. tříd do školy v časovém rozmezí 7:55 - 8:10 hodin, výuka začíná v 8:15 hodin, končí v 9:30 hodin.  Třídy: 2. A, 2. B, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C, 4. D jsou umístěny v přístavbě, vstup  bude umožněn přes přístavbu (bílá budova s hodinami). Ostatní třídy vstupují hlavním vchodem.

První třídy jsou umístěny v pavilonku (vpravo od hlavního vstupu při čelním pohledu na budovu školy). 1. ročníky a 0. ročník sraz před školou v 8:15 hodin, paní učitelky budou čekat na nové žáčky a jejich rodiče před hlavním vstupem, poté si je odvedou do tříd. Prosíme rodiče o vstup do budovy s ochranným prostředkem dýchacích cest. 

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy a zasílány prostřednictvím Bakalářů. 

Přejeme všem krásný zbytek letních prázdnin a už se na Vás všechny moc těšíme! 

Tereza Štaubrová, ředitelka školy

Brumarová       Makovičková        Klimešová          Babková            Houdková             Vovsová

     reg. číslo            reg. číslo             reg. číslo             reg. číslo            reg. číslo             reg. číslo

0.A  XFXFP        1.A  SSZ98        1.B  QM2YW        1.C  LOIK6        1.D  UGEUW        1.E  FZZUK     
0.A  D6HPS        1.A  EOETY        1.B  90DC0        1.C  ND0O3        1.D  D2609        1.E  LKXF2     
0.A  APLF2        1.A  EYP9V        1.B  6ICJV        1.C  QTK15        1.D  WWBXB        1.E  MTTVY     
0.A  66V93        1.A  BDKRS        1.B  3L2JA        1.C  C0W5N        1.D  QNBIH        1.E  72CW5     
0.A  RSH6V        1.A  DY2RY        1.B  FMJYW        1.C  O9NXP        1.D  TLQJ4        1.E  00IGY     
0.A  RRRV4        1.A  A4TI1        1.B  5C960        1.C  QFO1C        1.D  J04KJ        1.E  R7B3I     
0.A  6FHXJ        1.A  42O7R        1.B  G0X70        1.C  JSZP4        1.D  F2RJF        1.E  JF9EX     
0.A  O1S0W        1.A  Y5JIK        1.B  MEY1K        1.C  T07UU        1.D  PCV19        1.E  VHX59
0.A  UABWY        1.A  OSG1M        1.B  OM3V2        1.C  G8XRP        1.D  V3KYJ        1.E  NR3CC     
0.A  9J2PV        1.A  75RKO        1.B  XGSNR        1.C  FPTK4        1.D  1VWO0        1.E  05U2Z     
0.A  CNUOO        1.A  K7600        1.B  CP8IA        1.C  76WPD        1.D  LTH4J        1.E  N1UCA     
0.A  RIUTM        1.A  YOKPT        1.B  JFY5C        1.C  LWWKA        1.D  EN66R        1.E  0XE2U     
0.A  3K4WU        1.A  DECWI        1.B  8T4ZK        1.C  5CU94        1.D  WX2I7        1.E  Q654O     
0.A  Y3T1J        1.A  VLNUH        1.B  0WF1R        1.C  NFPH7        1.D  3FR16        1.E  BZ22I     
0.A  J4HYX        1.A  YX8A1        1.B  34UCZ        1.C  T074P        1.D  GBNWH        1.E  YVFHK     
      1.A  R0Y6E        1.B  6MD9X        1.C  GFGLK        1.D  HGV16        1.E  J188P     
      1.A  P8LZN        1.B  IACHJ        1.C  C5E18        1.D  DM4M8        1.E  VVBZK     
      1.A  W2SHB        1.B  F07EZ        1.C  N600S        1.D  71CXS        1.E  US3BS     
      1.A  2YC00        1.B  987JV        1.C  1N17T        1.D  1ALP0        1.E  BAYAB     
      1.A  AWOB5        1.B  LSLMJ        1.C  ZM5A2        1.D  PIFTO        1.E  IQVY6     
      1.A  RRSSJ        1.B  G7NNU        1.C  BR7U7        1.D  JV5XX        1.E  V02H5     
      1.A  MAJJ1        1.B  UGBQC        1.C  E27W6        1.D  H5MQH        1.E  D9GNV     
      1.A  Z39UV        1.B  61IN5        1.C  R7CCF        1.D  QL4IZ        1.E  H6STB     
      1.A  XSM5T                    1.D  TBD4F           
      1.A  KKWD0                             

 

Cena obědů ve Školní jídelně ZŠ Novoborská se od 1. září 2021 navýší v souladu s platnými předpisy.

Ke zvýšení cen obědů přistoupila školní jídelna naposledy v roce 2016 a tyto ceny jsme se snažili pro Vás udržet co nejdéle. V současné době však dochází k neustálému zdražování potravin. Dalším důvodem jsou zvyšující se nároky na kvalitu a rozmanitost pokrmů, s ohledem na požadavky skladby jídelního lístku ze strany dozorujících orgánů – MŠMT a krajské hygieny.

Navýšení cen obědů je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., (č. 207/2021 Sb.) o školním stravování.

Nově jsou platby v jednotlivých kategoriích stanoveny takto:

Strávníci do 6 let (MŠ):                    25,00 Kč za oběd + 10 Kč za svačinu

Strávníci z přípravných tříd:           40,00 Kč (30 Kč za oběd + 10 Kč za svačinu) – měsíční platba 880 Kč

7-10 let (1. – 4. třída):                       30,00 Kč za oběd - měsíční platba 660 Kč

11-14 let (4. – 8. třída):                     32,00 Kč za oběd - měsíční platba 704 Kč

15 let a více (8. – 9. třída):               35,00 Kč za oběd - měsíční platba 770 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku.

 

Důležité upozornění:

Je nutné navýšit platby u trvalých příkazů již od září 2021!

Děkujeme za pochopení této nutné změny.

V případě nejasností se obracejte na vedoucí školní jídelny.

Odsouhlasila: Dagmar Stőcklová (vedoucí školní jídelny)

V Praze dne 16. 8. 2021

                                                      Ing. Tereza Štaubrová

                                                          (ředitelka školy)

DĚTI DĚTEM

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy!

V souvislosti s aktuálním děním ohledně tornáda na jižní Moravě se žáci a kolektiv ZŠ Novoborská ve spolupráci s MČ Prahy 9 rozhodli podpořit nejvíce zasaženou oblast. Z tohoto důvodu bude uspořádán mimořádný sběr papíru, který se uskuteční dne

30. 6. 2021 od 7:15 do 15:30 hod. u přístavby ZŠ Novoborská (bílý pavilon s hodinami).  Celý výtěžek za sběr papíru bude odeslán Základní škole Moravská Nová Ves, která byla tornádem zdevastována.

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci, prosíme, přineste ve středu jakékoliv množství papíru, reklamních letáků, starých sešitů, atd. Každá, byť drobná pomoc, je v současné době velmi potřebná a tento způsob pomoci není náročný.

Přispět trochou papíru do školy může opravdu každý!

Všem moc děkujeme za spolupráci a věříme, že v září budou moci žáci ve svých školách zahájit nový školní rok, i ti, v Základní škole v Moravské Nové Vsi.

Vážení rodiče , milí prvňáčci, školáčci,

vzhledem k pandemické situaci na začátku školního roku neproběhla imatrikulace prvních tříd.

Proto v úterý 22. 6. vás zveme na sportovní hřiště za velkou tělocvičnou ( vchod z Lovosické ulice) na ,,Den prvňáka ,, vědomostní soutěže po stanovištích, kde nám děti ukážou, co už umí, co dokázaly a zvládly.

Děti jdou ráno do školy, do svých tříd a v 9 hodin se přemístí se svou  paní učitelkou na sportovní hřiště.

Rodiče mohou přijít fandit, ale také soutěžit v disciplínách pro dospěláky. 😊

V 11.20 pak bude vyhodnocení a předávání cen a odměn. 

Upesňující informace obdrží rodiče z Bakalářů od třídního učitele.

 

Ve středu  9. 6. od 7:30 do 8:15 bude před hlavní vchod do školy přistaven kontejner pro sběr papíru. Výtěžek bude použit pro zaplacení obědů žákům naší školy ze sociálně slabých rodin. 

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov