Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Vážení rodiče, na základě tematického šetření ČŠI probíhá v měsících říjnu a listopadu u třetích a sedmých ročníků testování tělesné zdatnosti. Testování je realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR a s Českým olympijským výborem.

 

Žádosti o prominutí či snížení úplaty na stravné, na školní družinu a kluby je možné podávat pouze osobně každé úterý v době od 9:00 do 10:00 v kanceláři zástupce ředitele školy do 15. 11. 2022 včetně. Další žádosti je možné podávat od 1. 1. 2023 pouze osobně, každé první úterý v měsíci v době od 8:15 do 9:00 v kanceláři zástupce ředitele školy. V případě, že tento den připadne na státní svátek či školní prázdniny, bude termín posunut na první pracovní den po skončení.

Žadatel je povinen předat pouze kompletně vyplněnou žádost včetně doložení dokladů dle směrnice ředitele školy. Vyrozumění obdrží žadatel do konce kalendářního měsíce.

Vnitřní směrnice ŘŠ.

Žádost o prominutí či snížení úplaty.

Ve spolupráci s radou rodičů bude v úterý  11. 10. od 7:30 do 8:15 před hlavním vchodem do školy přistaven kontejner pro sběr papíru.

Nejlepší sběrači třídy budou odměněni. Výtěžek bude použit pro zaplacení obědů žákům naší školy ze sociálně slabých rodin a akce školy ve spolupráci s radou rodičů.

 

Результати зарахування до школи з 5 вересня: 

оновлено станом на 29.09.2022.
Рішення про прийом від 29.09.2022.
Зустріч вранці о 8.00 біля центрального входу до школи.

 реєстраційний   клас
 номер  
 53. 1.B 
 58. 3.A
 57. 3.A
 43. 4.D
 39. 4.A
 51. 5.D
 44. 5.E
 38. 5.C
 33. 6.B
 36. 7.B
 28.  9.ročník
 46.  9.ročník
 37.  9.ročník
 35.  nepřijat (не прийнято)
   

Рішення про недопущення до навчання надсилається письмово.

Прийнятим дітям не буде надано письмове рішення.

 

 оновлено станом на 13.09.2022

реєстраційний  клас
номер  
40. 1.B
54. 1.B
31. 2.A
34. 2.B
59. 3.C
29. 3.A
46. 3.A
47. 4.C
56. 4.D
26. 4.B
27. 5.A
41. 5.A
24. 5.B
25. 5.B
30. 6.E
42. 6.E
45. 6.C
48. 7.E
32. 7.A
55. 7.A
52. 7.D

 

Інші діти: чекаємо необхідні документи.

Vážení rodiče a žáci, aktualizovali jsme nabídku kroužků pro děti konaných na naší základní škole.

Aktuální nabídka je zde.

V případě dotazů se obracejte na pořádající kroužků.

Děti se po skončení kroužku do družiny nevrací.

Účastníci správního řízení ze dne 5. 9. mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí před jeho vydáním dne 9. 9. 2022 od 9:00 do 12:00 v hlavní budově ZŠ Novoborská.

Учасники адміністративного провадження 9/5 мають можливість прокоментувати підстави рішення до його винесення 09.09.2022 з 9:00 до 12:00 в головному корпусі ZŠ Novoborská.

Kapacita školní družiny je již pro školní rok 2022/2023 zcela naplněna.

Nebudeme do uvolnění kapacity ŠD přijímat žádné další zájemce.

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov