Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Зарахування до першого класу на 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 5 червня 2023 року з 14:00 до 17:00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

Zápisy do první třídy základních škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 5. 6. 2023 od 14 do 17hodin. Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol.

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

для дітей, яким до 31 серпня 2023 року виповниться шість років (тобто для дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року до 31 серпня 2017 року).
для дітей, які відклали обов'язкове відвідування школи з минулого року
pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šesti let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017).
pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a) заяву про зарахування дитини до початкової школи ви отримаєте при запису до загальної початкової школи

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání obdržíte při zápisu ve spádové základní škole

b) документ дитини, в якому є віза

vízový doklad dítěte

c) документ, що дає право представляти дитину.

doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat - např. rodný list

d) довідка про місце проживання дитини, щоб визначити школу, до якої вона належить (наприклад, договір оренди, підтвердження місця проживання)

doklad o místu pobytu dítěte pro určení spádovosti (př. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

https://www.spadovostpraha.cz/

e) підтвердження медичної страхової компанії дитини

potvrzení zdravotní pojišťovny dítěte

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Všechny dokumenty je třeba předložit v překladu do českého jazyka.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до загальноосвітньої школи ухвалює директор школи.

Критерії:

У разі наявності вільних місць у 1 клас школи критерії прийому такі:

V případě volné kapacity v 1. třídě školy je kritérium přijetí následovné:

1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9 v příslušném školském obvodu základní školy,

Діти, які зареєстровани за адресою в Празі 9 в районі, до якого належить школа (постійна або тимчасова реєстрація).

2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9,

Діти, які мають реєстрацію в Празі 9.

3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Prahy,

Діти, які мають постійну реєстрацію, або іноземці, які мають тимчасову реєстрацію, в іншому районі Праги.

4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Діти с постійною реєстрацію, або іноземці с тимчасовою реєстрацію у інших містах.

Vážení rodiče,

v důsledku nečekané havárie vody na Proseku nepoteče voda zítra 15. 5. 2023 v celém areálu školy.
Prosíme, pokud máte možnost, ponechejte děti zítra doma. V nezbytných případech zajistíme velmi omezený provoz školy, včetně obědů pro 0.-4. ročník.
2. ročníky mají normálně výuku plavání.
ŠD bude taktéž v omezeném provozu do 15. hodiny.
5.-9. ročníkům bude oběd automaticky odhlášen. Pro 0.-.4 ročník bude možnost odhlášení obědu do 8.00.
Omlouváme se za komplikace, které nejsou způsobeny naší vinou a věříme, že v úterý už bude probíhat výuka dle řádného rozvrhu.
V případě pokračující poruchy bychom v úterý 16. 5. vyhlásili ředitelské volno, o kterém vás budeme případně včas informovat přes Bakaláře a webové stránky.
 
Vedení školy ZŠ Novoborská.
 

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024 (registrační číslo jste obdrželi při registraci z mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.):

Zapis vysledek

O přijetí Vašeho dítěte je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole a nebude doručováno.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Rozhodnutí o odkladu bude zasláno v písemné podobě.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do přípravné třídy bude zasláno v písemné podobě.
Prosíme rodiče, aby s nakupováním školních pomůcek vyčkali na třídní schůzky, které se budou konat první školní den. Veškeré učebnice a část pomůcek děti od školy dostanou zdarma.
Rozdělení do jednotlivých tříd přijatých uchazečů bude zveřejněno na webových stránkách a budově školy poslední srpnový týden.

Koná se každé úterý od 9. 5. do 30. 5. 2023 od 14:30 do 15:15 hodin. Kurz je bezplatný, na základě odevzdané přihlášky.
Účast na jednotlivých hodinách (4x) je volná, dítě není třeba omlouvat, pokud z nějakého důvodu nemůže přijít.
Paní učitelky si děti vyzvednou před hlavním vchodem školy, tam je v 15:15 vrátí. Zákonní zástupci či pověřené osoby jsou povinni si v uvedený čas dítě vyzvednout!
S sebou pouze psací potřeby (obyčejnou tužku a pastelky).
Na všechny zájemce se už těšíme.

Z technických důvodů není možné do odvolání používat terminál ve školní jídelně pro změnu jídla. 
Prosíme používejte webové stránky www.strava.cz.
Děkujeme ze pochopení.
 
 

Platbu posílejte na účet č. 30015-2000915349/0800 

Variabilní symbol: uveďte prosím oddělení ŠD, které dítě navštěvuje (1 - 12).
Specifický symbol : 1
Do poznámky uveďte: jméno a příjmení žáka, třídu.

Platba za období leden-červen musí být připsána na účet školy od 2. 1. 2023 do 13. 1. 2023  (3 000,- Kč, pouze ranní: 480,- Kč).

Cookies

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov