Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Naše základní škola se zapojila ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a městskou částí Praha 9 do hlídání dětí IZS.

4. 1. vstup pro děti od 8:00 - 8:15.

Další dny vstup pro děti IZS denně od 6:30 - 8:00, otevřeno do 17:00.

Vstup postraním vchodem do ZŠ (info na hlavním vchodu ZŠ Novoborská).

Děti s sebou přihlašovací údaje do online výuky a věci pro distanční výuku.

Oběd je zajištěn.

Přijmeme nahlášené děti na Magistrátu hl. města Prahy (zaměstnavatel dostane potvrzeni z Magistrátu, že dítě je nahlášeno). V případě nejasností info na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Milí žáci, vážení rodiče!
 
Jak jste se již zajisté dozvěděli z médií, provoz škol je do 10. 1. 2021 opět omezen. 
 
 
Do školy se od 4. 1. 2021 prezenčně  vrací pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky se budou vzdělávat distančně. Doporučený příchod do školy pro žáky 1. a 2. tříd je následující: 1. A - 7:40, 1. B - 7:45, 1. C - 7:50, 1. D - 7:55, 1. E - 8:00, 2. A - 8:00, 2. B - 8:00 (vstup vchodem z přístavby), 2. C - 8:05, 2. D - 8:10 hod.
 
Školní družina pro 1. a 2. ročník
Provoz školní družiny bude z provozních a personálních důvodů v pracovních dnech od konce výuky do 17 hodin, ranní družina je až do odvolání zrušena. Je nám líto, ale opravdu nejsme za současných podmínek schopni zajistit provoz ŠD v plném rozsahu. Jednotlivé třídy se neslučují. 

Školní družina - v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je v současné době vracena poměrná část platby za měsíce září až prosinec za dny, ve kterých byl přerušen provoz ŠD. Částka Vám je vracena na účet. Ohledně platby na další období sledujte, prosím, webové stránky školy. 
 
Obědy 
Žáci 1. a 2. ročníku - mají oběd automaticky přihlášen, výdej probíhá ve školní jídelně dle rozpisu.
POZOR!!!! Žáci 3. - 9. tříd mají oběd automaticky odhlášen. Pro odběr oběda výdejním okénkem je nutné oběd znovu přihlásit!!! Výdejní okénko bude  od 4. 1. 2021 v provozu od 13:00 do 14:30 hodin. Pondělní oběd je nutné přihlásit do neděle 3. 1. 2021 do 20:00 hod. 
 
Klasifikace 
Blíží se pololetní vysvědčení, klasifikace za 1. pololetí by měla být uzavřena k datu pedagogické rady dne 13. 1. 2021. Z tohoto důvodu jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák, možná je i přítomnost zákonného zástupce).
 
 
Změny v rozvrhu hodin - od 1. 1. 2021 došlo k personálním změnám, z tohoto důvodu se změnil rozvrh hodin některých tříd! O změnách jste byli informováni prostřednictvím třídních učitelů. Jelikož došlo k více změnám, sledujte prosím Bakaláře.  
 
A až budete mít chvíli čas, podívejte se na stránky školy, spuštěna byla interaktivní prezentace k 50. výročí. Přejeme příjemnou zábavu! 
 
Na závěr mi dovolte za celý kolektiv ZŠ Novoborská popřát Vám a Vašim blízkým do roku 2021 mnoho štěstí, zdraví, lásky, pohody a studijních úspěchů!!!
Tereza Štaubrová
 
 

Od pondělí 30. listopadu je umožněna prezenční výuka pro 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročníky). Pro 2. stupeň je povolena prezenční výuka pro žáky 9. ročníku, ostatní ročníky mají stanovenou rotační  výuku. 
Pokud nedojde k žádné změně, bude rotační výuka probíhat pro žáky takto: Třídy 6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D budou prezenčně (ve škole) v termínech: 30. 11. - 4. 12., 14. 12. – 18. 12. Distanční výuka bude ve dnech: 7. 12. - 11. 12., 21. - 22. 12.Třídy 6. D, 6. E, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E budou prezenčně (ve škole) v termínech: 7. 12. - 11. 12., 21. - 22. 12. Distanční výuka bude ve dnech: 30. 11. - 4. 12., 14. 12. – 18. 12.Školní jídelna - pro žáky v prezenční formě studia bude umožněn výdej oběda ve školní jídelně, pro žáky, vzdělávající se distančně, zůstane v provozu "výdejní okénko" u rampy před vstupem do školní jídelny (výdej do termoobalů v časech od 14:00 do 14:30 hodin).  

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, prosíme, aby měli sebou dostatečný počet náhradních roušek na výměnu. Zároveň všechny žádáme o důkladnou desinfekci rukou a dodržování hygienických pravidel.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Vzhledem k nutnosti zachovat homogenní skupiny (netýká se ŠD) budou organizační změny ve výuce jazyků. Rozvrh hodin zůstane zachován.

Umožněny jsou individuální osobní konzultace se zákonnými zástupci žáka v budově školy. Přesto třídní schůzky proběhnou online v úterý 8. 12. 2020, veškeré informace předá třídní učitel.

Školní družina – zachován bude provoz v době od 12 do 17 hodin. 

Ranní družina bude v omezeném provozu od 6:30- 7:40 hod. pouze pro žáky 1. - 3. ročníku v samostatném pavilonku napravo od hlavního vchodu. Žádáme vás o zvážení, zda je pro vás nezbytně nutné posílat dítě do ranní družiny. 

Z organizačních a personálních důvodů nebude ranní družina otevřena pro žáky 4. ročníku. Případné dotazy zde.

V letošním roce slaví naše škola 50. výročí, plánované akce se bohužel nemohou konat, ale nezapomněli jsme! Sledujte prosím web školy. Zároveň moc děkujeme všem dětem i rodičům, kteří se podíleli na tvorbě Větrníku věnovaného 50. výročí.

Přejeme všem pevné zdraví, mnoho úspěchů a pochopení v následujícím období.

Tereza Štaubrová 

16. 11. a 27. 11. 2020 se ruší plánované ředitelské volno.

Jelikož se ředitelské volno  16. 11. a 27. 11 ruší, je potřeba si oběd na tento den znovu objednat!

Oslavy 50. výročí školy se posouvají po otevření škol.

Děkujeme za pochopení.

Naše základní škola se zapojila ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a městskou částí Praha 9 do hlídání dětí IZS.

Vstup pro děti IZS denně od 6:30 - 8:00, otevřeno do 17:00.

Vstup postraním vchodem do ZŠ (info na hlavním vchodu ZŠ Novoborská).

Přijmeme nahlášené děti na Magistrátu hl. města Prahy (zaměstnavatel dostane potvrzeni z Magistrátu, že dítě je nahlášeno). V případě nejasností info na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bude možný v čase od 12:15 do 14:30 hodin. Výdejní okénko je umístěné u rampy školní jídelny z boku budovy.
Pokud Vaše dítě nepůjde na oběd, prosíme o odhlášení.
Oběd bude vydán do jednorázového obalu (zajistí škola).
Polévky jsou po dobu distanční výuky zrušeny, děti obdrží pouze hlavní jídlo.
 
 
 
 
ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov