Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

Od pondělí 30. listopadu je umožněna prezenční výuka pro 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročníky). Pro 2. stupeň je povolena prezenční výuka pro žáky 9. ročníku, ostatní ročníky mají stanovenou rotační  výuku. 
Pokud nedojde k žádné změně, bude rotační výuka probíhat pro žáky takto: Třídy 6. A, 6. B, 6. C, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D budou prezenčně (ve škole) v termínech: 30. 11. - 4. 12., 14. 12. – 18. 12. Distanční výuka bude ve dnech: 7. 12. - 11. 12., 21. - 22. 12.Třídy 6. D, 6. E, 7. A, 7. B, 7. C, 7. D, 7. E budou prezenčně (ve škole) v termínech: 7. 12. - 11. 12., 21. - 22. 12. Distanční výuka bude ve dnech: 30. 11. - 4. 12., 14. 12. – 18. 12.Školní jídelna - pro žáky v prezenční formě studia bude umožněn výdej oběda ve školní jídelně, pro žáky, vzdělávající se distančně, zůstane v provozu "výdejní okénko" u rampy před vstupem do školní jídelny (výdej do termoobalů v časech od 14:00 do 14:30 hodin).  

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, prosíme, aby měli sebou dostatečný počet náhradních roušek na výměnu. Zároveň všechny žádáme o důkladnou desinfekci rukou a dodržování hygienických pravidel.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Vzhledem k nutnosti zachovat homogenní skupiny (netýká se ŠD) budou organizační změny ve výuce jazyků. Rozvrh hodin zůstane zachován.

Umožněny jsou individuální osobní konzultace se zákonnými zástupci žáka v budově školy. Přesto třídní schůzky proběhnou online v úterý 8. 12. 2020, veškeré informace předá třídní učitel.

Školní družina – zachován bude provoz v době od 12 do 17 hodin. 

Ranní družina bude v omezeném provozu od 6:30- 7:40 hod. pouze pro žáky 1. - 3. ročníku v samostatném pavilonku napravo od hlavního vchodu. Žádáme vás o zvážení, zda je pro vás nezbytně nutné posílat dítě do ranní družiny. 

Z organizačních a personálních důvodů nebude ranní družina otevřena pro žáky 4. ročníku. Případné dotazy zde.

V letošním roce slaví naše škola 50. výročí, plánované akce se bohužel nemohou konat, ale nezapomněli jsme! Sledujte prosím web školy. Zároveň moc děkujeme všem dětem i rodičům, kteří se podíleli na tvorbě Větrníku věnovaného 50. výročí.

Přejeme všem pevné zdraví, mnoho úspěchů a pochopení v následujícím období.

Tereza Štaubrová 

16. 11. a 27. 11. 2020 se ruší plánované ředitelské volno.

Jelikož se ředitelské volno  16. 11. a 27. 11 ruší, je potřeba si oběd na tento den znovu objednat!

Oslavy 50. výročí školy se posouvají po otevření škol.

Děkujeme za pochopení.

Naše základní škola se zapojila ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a městskou částí Praha 9 do hlídání dětí IZS.

Vstup pro děti IZS denně od 6:30 - 8:00, otevřeno do 17:00.

Vstup postraním vchodem do ZŠ (info na hlavním vchodu ZŠ Novoborská).

Přijmeme nahlášené děti na Magistrátu hl. města Prahy (zaměstnavatel dostane potvrzeni z Magistrátu, že dítě je nahlášeno). V případě nejasností info na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bude možný v čase od 12:15 do 14:30 hodin. Výdejní okénko je umístěné u rampy školní jídelny z boku budovy.
Pokud Vaše dítě nepůjde na oběd, prosíme o odhlášení.
Oběd bude vydán do jednorázového obalu (zajistí škola).
Polévky jsou po dobu distanční výuky zrušeny, děti obdrží pouze hlavní jídlo.
 
 
 
 

 

G Suite pro žáky ZŠ Novoborská

Každý žák dostal vlastní přihlašovací údaje ke školnímu emailu. Po dobu školní docházky do naší školy tím zároveň získává i bezplatnou sadu nástrojů pro distanční vzdělávání prostřednictvím Google – G Suite. Jedná se o mail, kancelářské aplikace (práce s textem, tabulkou, prezentace), online učebnu classroom, cloud (virtuální úložiště – Google disk), kalendář, kontakty aj. Tento Google učet si může přidat do svého mobilního zařízení a být tak ve spojení se školou i když do ní zrovna nemůže.

Komunikační kanál mezi školou a žákem/zákonným zástupcem je primárně systém Bakaláři

mail

  Gmail

školní účet spojený s emailem

Disk

  Disk

neomezené úložiště pro ukládání, sdílení a odevzdávání

Class

  Učebna

platforma komunikace a výuky v rámci předmětů

doc

  dokumentytabulkyprezentace

 napříč platformami i bez nutnosti instalace

 

Školní účet – email

Žáci mají vytvořeny Google účty pod doménou @novoborska.cz.

Konkrétní podoba vychází z přihlašovacího jména ve školním prostředí.

Doporučujeme snadno zapamatovatelné pro jednotlivce. (zřizovací hesla byla žákům předána)

Konec platnosti účtu

Školní Google účet je funkční po dobu docházky do Základní školy Novoborská. Vždy o hlavních prázdninách jsou vymazány účty žáků, kteří naši školu během roku opustí a odcházejícím žákům devátých tříd. Doporučujeme na tuto skutečnost myslet a data si případně včas zálohovat.

Jak se přihlásit do školního Google účtu (Gmail, Classroom, aj.

Otevřeme prohlížeč internetu (např. Google Chrome, Mozilla, Edge…).

Přejdeme na adresu google.cz.

Vpravo nahoře – tlačítko „Přihlásit se“.

Do políčka email nebo telefon vyplníme přidělený email a stiskneme tlačítko Další.

Vyplníme své heslo a stiskneme tlačítko Další (při prvním přihlášení je vyžadována změna).

Vpravo nahoře ikonka kostičky aplikací.

 

Poplatek za ISIC kartu - 250 Kč, prosím, uhrad´te na účet školy: 2000915349/0800, v.s.123, do poznámky uved´te jméno a příjmení dítěte a třídu žáka.
Agendu ISIC vyřizuje na naši škole paní učitelka Jitka Nečasová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 
ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov