Tel: 286 006 511
Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9 | Dat. schr. 6snksyg

 

G Suite pro žáky ZŠ Novoborská

Každý žák dostal vlastní přihlašovací údaje ke školnímu emailu. Po dobu školní docházky do naší školy tím zároveň získává i bezplatnou sadu nástrojů pro distanční vzdělávání prostřednictvím Google – G Suite. Jedná se o mail, kancelářské aplikace (práce s textem, tabulkou, prezentace), online učebnu classroom, cloud (virtuální úložiště – Google disk), kalendář, kontakty aj. Tento Google učet si může přidat do svého mobilního zařízení a být tak ve spojení se školou i když do ní zrovna nemůže.

Komunikační kanál mezi školou a žákem/zákonným zástupcem je primárně systém Bakaláři

mail

  Gmail

školní účet spojený s emailem

Disk

  Disk

neomezené úložiště pro ukládání, sdílení a odevzdávání

Class

  Učebna

platforma komunikace a výuky v rámci předmětů

doc

  dokumentytabulkyprezentace

 napříč platformami i bez nutnosti instalace

 

Školní účet – email

Žáci mají vytvořeny Google účty pod doménou @novoborska.cz.

Konkrétní podoba vychází z přihlašovacího jména ve školním prostředí.

Doporučujeme snadno zapamatovatelné pro jednotlivce. (zřizovací hesla byla žákům předána)

Konec platnosti účtu

Školní Google účet je funkční po dobu docházky do Základní školy Novoborská. Vždy o hlavních prázdninách jsou vymazány účty žáků, kteří naši školu během roku opustí a odcházejícím žákům devátých tříd. Doporučujeme na tuto skutečnost myslet a data si případně včas zálohovat.

Jak se přihlásit do školního Google účtu (Gmail, Classroom, aj.

Otevřeme prohlížeč internetu (např. Google Chrome, Mozilla, Edge…).

Přejdeme na adresu google.cz.

Vpravo nahoře – tlačítko „Přihlásit se“.

Do políčka email nebo telefon vyplníme přidělený email a stiskneme tlačítko Další.

Vyplníme své heslo a stiskneme tlačítko Další (při prvním přihlášení je vyžadována změna).

Vpravo nahoře ikonka kostičky aplikací.

 

Poplatek za ISIC kartu - 250 Kč, prosím, uhrad´te na účet školy: 2000915349/0800, v.s.123, do poznámky uved´te jméno a příjmení dítěte a třídu žáka.
Agendu ISIC vyřizuje na naši škole paní učitelka Jitka Nečasová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 

Od zítřejšího dne (tj. od 18. září) je povinné nošení roušek ve školách i během výuky od 2. stupně základních škol.

V současné době se podařilo vyřešit problém s dohledem po skončení vyučování po dobu oběda pro žáky nižších ročníků (dosud byla možnost jít na oběd se školní družinou). Pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, je nyní systém nastaven s ohledem na jejich bezpečnost takto: 
 
1. ročník - žáci jdou společně s paní vychovatelkou příslušného oddělení ŠD pro danou třídu a jsou vyzvedáváni zákonnými zástupci ve 12:45 hod. z družiny, případně jdou sami na základě písemného potvrzení zákonných zástupců. Žáci, kteří nechodí na obědy, odchází s posledním vyučujícím do šaten a následně opouští budovu školy. 
 
2. ročník - žáci jdou společně s paní vychovatelkou příslušného oddělení ŠD pro danou třídu a jsou vyzvedáváni zákonnými zástupci ve 12:45 hod. (ve středu ve 13:45 hod.) z družiny, případně jdou sami na základě písemného potvrzení zákonných zástupců.
Žáci, kteří nechodí na obědy, odchází s posledním vyučujícím do šaten a následně opouští budovu školy. 
 
3. třídy -  žáci, kteří jdou v daný den na oběd, zůstávají ve své třídě a následně budou odvedeni na oběd. 
 Žáci, kteří nechodí na obědy, odchází s posledním vyučujícím do šaten a následně opouští budovu školy.  
 
 

Vážení rodiče, milí žáci!

Prázdniny již končí a v úterý nastane dlouho očekávaný den - 1. září. V souladu s manuálem k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19 nás čekají jistá opatření. 

Pro žáky - Do školy vstupujte pokud možno jednotlivě, roušky zatím nejsou potřeba, ale prosíme všechny žáky, aby měli roušku v případě potřeby u sebe v igelitovém sáčku. Po vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce.

Pro zákonné zástupce - První školní den, proběhnou třídní schůzky, vzhledem k počtu účastníků prosíme všechny o dodržení časového harmonogramu jednotlivých tříd a o použití roušek. Časový harmonogram třídních schůzek dne 1. 9. 2020 je následující: 1. ročník - 9.30 hodin, 2. ročník - 16 hodin, 3. ročník - 16.10 hodin, 4. ročník - 16. 20 hodin, 5. ročník - 16.30 hodin, 6. ročník - 16.40 hodin, 7. ročník - 16. 50 hodin, 8. ročník -  17.00 hodin, 9. ročník 17.10 hodin. Schůzky proběhnou v kmenových třídách. Třídy: 4. C, 4. D, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 7. E, 7. B, 6. B jsou umístěny v přístavbě, vstup na třídní schůzky bude umožněn přes přístavbu (bílá budova s hodinami). Ostatní třídy vstup hlavním vchodem. 

1. 9. 2020 je zrušeno školní stravování - platí pro všechny žáky školy. Školní jídelna bude poskytovat školní stravování od 2. 9. 2020. Stravování "domácníčků" prvních, druhých a třetích tříd nebude možné vzhledem k podmínkám a možnostem školy. (Dítě má možnost jít na oběd s ŠD po řádném přihlášení do ŠD. Děkujeme za pochopení.)

1. 9. 2020 je zrušena školní družina - platí pro všechny žáky školy. Provoz ŠD bude poskytován vzhledem k možnostem školy pouze pro žáky prvních, druhých a třetích tříd a to od 2. 9. 2020. 

1. 9. 2020 příchod žáků 2. - 9. tříd do školy v časovém rozmezí 7:55 - 8:10 hodin, výuka začíná v 8:15 hodin, končí v 9:30 hodin.  Třídy: 4. C, 4. D, 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 7. E, 7. B, 6. B jsou umístěny v přístavbě, vstup  bude umožněn přes přístavbu (bílá budova s hodinami). Ostatní třídy vstup hlavním vchodem.

1. ročníky sraz před školou v 8:30 hodin, paní učitelky budou čekat na nové žáčky a jejich rodiče před hlavním vstupem, poté si je odvedou do tříd. Prosíme rodiče o vstup do budovy s rouškou. Žádáme rodiče dětí, kteří budou navštěvovat školní družinu, aby si přinesli 115 Kč zálohu na čip na obědy (nejlépe přesně), děkujeme. 

Protože jsme se dlouho neviděli, chystáme pro všechny školáky na první školní den malé překvapení! Stačí správně odpovědět na otázku: "Kolik let je letos naší škole?" (Malá nápověda....100 - 50 =....)

Přejeme všem krásný zbytek letních prázdnin a už se na Vás všechny moc těšíme! 

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. 

S nákupem pomůcek, sešitů, pracovních sešitů prosíme vyčkejte. Seznam bude zveřejněn v průbehu posledního týdne v srpnu a bližší informace dostanete na třídních schůzkách dne 1. 9. 2020.

Prvňáčci dostanou učebnice, pracovní sešity a balíček s některými pomůckami při nástupu do školy. 

Průběh prvního školního týdne bude zveřejněn na webových stránkách školy poslední týden v srpnu. V současné době čekáme na vydání pokynů MŠMT.

Přejeme krásný zbytek léta a těšíme se v září na viděnou! :) 

Milí žáci, vážení rodiče, přátelé školy!

V současné době se vracím z rodičovské dovolené. Ráda bych touto cestou poděkovala Vám všem, především našim učitelům, žákům a Vám, rodičům. Zvládli jste nelehké období, na které nikdo z nás nebyl dostatečně připraven, a které bylo pro mnohé opravdu velkou zkouškou. Myslím, že jste si všichni poradili skvěle. Velice si vážím Vašeho přístupu. Zaběhnutý koloběh se dal do pohybu a změny, které nyní nastaly, se projeví i v dalším období. Po návratu všech žáků do škol v září, bude situace náročná. Věřím, že vše zvládneme. Myslím, že pro každého z nás bylo a je toto období velkou výzvou k určitým změnám, které se týkají i školního života. Dostávám se k tomu nejdůležitějšímu. Máme jedinečnou příležitost leccos změnit.  Myslím, že tyto změny se mohou velice příznivě promítnout i do dalších let. Naučili jste se s novými programy, objevili jste mnoho inspirací.... bylo by škoda nově nabyté zkušenosti nevyužít. Uvítám jakékoliv připomínky, podněty, nápady na změnu. Pokud nějaké máte, piště prosím na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

V příštím školním roce nás čekají i mnohé aktivity spojené se školním životem. V září a říjnu se uskuteční odložené školy v přírodě.  Na podzim nadcházejícího školního roku nás čeká jedno velmi důležité výročí, naše škola slaví padesátiny. Doufám, že bude možné toto krásné výročí oslavit a v listopadu si připomenout kus historie naší školy. Veškeré informace se dozvíte na prvních třídních schůzkách dne 1. 9. 2020.

V době letních prázdnin ruch v naší škole neutichne. V části budovy bude opravena  elektroinstalace, malovat se budou některé učebny a chodby, v zadní části zahrady budou instalovány nové herní prvky. Již nyní proběhla úprava vjezdu ke školní jídelně a v současné době se zde montuje nové oplocení.

Za celý kolektiv ZŠ Novoborská bych Vám i Vašim blízkým ráda popřála mnoho štěstí, zdraví, pohody, optimismu a především léto plné zážitků, sluníčka a odpočinku.

Doufám, že se v září všichni společně setkáme tváří v tvář a bez roušek. 

Krásné prázdniny!!!!

Tereza Štaubrová

ZŠ Novoborská, Praha 9 - Střížkov